Výběrové řízení na výjezdy

Přihlášky do 2. kola výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ v ZS/LS (následujícího akademického roku 2024/2025) jsou otevřeny v termínu 4. do 10. 3. 2024.

Přihlášky do 1. kola výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ v ZS/LS (následujícího akademického roku 2024/2025) byly otevřeny v termínu 1.11. do 5. 12. 2023.

STUDUJ VE SVĚTĚ

Přihlášku naleznete na www.mobility.cvut.cz

Přihlášky může podat každý student v akademickém roce 2021/2022 zapsaný ke studiu na FBMI již od 1. r. bakalářského studia výše.

Máte možnost se přihlásit na 3 místa. 

Výjezd je možný uskutečnit na 1 partnerské škole pouze na 1 semestr. 

Po řádném vyplnění přihlášky ji nezapomeňte odeslat koordinátorovi! Musíte to stihnout do půlnoci (tedy 23:59:59 hodin) dne uzávěrky. K odeslání přihlášky koordinátorovi slouží tlačítko "Odeslat" na detailu přihlášky

Seznam smluv FBMI s partnerskými školami zde (vhodné obory studia uvedeny u každé smlouvy).

FORMA TESTU

Součástí výběrového řízení je zkouška z cizího jazyka, nebo doložení jazykového certifikátu.

Více Informací o ověření cizího jazyka naleznete na webu https://studujvesvete.cvut.cz/krok-za-krokem/erasmus/krok-erasmus-overeni-jazyku/

1. Zkouška z angličtiny a němčiny bude probíhat v termínech uvedených v online přihlášce.  Na test z AJ nebo NJ je nutné se přihlásit rovnou při podání přihlášky v aplikaci MOBILITY!

Získáš-li z písemného testu z angličtiny nebo němčiny 10 bodů a více, prošel jsi jazykovým testem.

2. Psal jsem test v minulém kole (MBD nebo Erasmus)

V případě, že jsi test psal/a v předchozích kolech na MBD nebo na ERASMUS+ a přeješ si nechat si výsledky uznat, pošli na email Eva.Kopecka.2@cvut.cz; print screen Vaší staré přihlášky s výsledky a požádej o uznání výsledků pro toto kolo.

3. Mám mezinárodně uznávaný certifikát

Pokud vlastníte mezinárodně uznávaný certifikát, nemusíte na jazykový test. Pokud máte certifikát TOEFL, IELTS, CAE nebo FCE, vyberte tuto možnost v přihlášce www.mobility.cvut.cz a pošlete kopii certifikátu na: helena.houskova@cvut.cz

Dle Vaší dosažené úrovně Vám pak budou do výběrového řízení zapsány ekvivalentní body dle těchto kritérií – CTU ENGLISH TEST.

Z němčiny je třeba certifikát úrovně B2. Pak se prosím přihlaste se do kolonky studentů majících certifikát z jazyka.

4. Pokud chcete studovat v jiném jazyce, než je AJ nebo NJ

  • Dodejte k rukám Heleny Houškové a na zahraniční oddělení FBMI Lucii Kulhánkové potvrzení o znalosti daného jazyka.
  • Potvrzení musí být vystaveno v jazyce, v němž student bude v dané zemi studovat a musí obsahovat určení úrovně jazykových znalostí žadatele podle Evropského referenčního rámce jazyků.

Všichni uchazeči přihlášení do programu a schválení studijním (nebo vědeckým proděkanem fakulty v případě PhD. studentů) musí prokázat dostatečnou úroveň svých jazykových znalostí.

Back to Top