Seznam partnerských škol

BELGIE

Ghent University

 • smlouva na období programu Erasmus+ 2014-2021
 • studium je vhodné pro magisterský stupeň studia, nevhodné pro obor SIPZ
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 2 studenty Mgr. stupně studia, v maximální délce 10 měsíců
 • požadovaná jazyková úroveň B2 English
 • Language requrements - https://www.ugent.be/prospect/en/administration/application/languagerequirements.htm
 • zaměření na modelování kardiovaskulárního systému
 • termín pro přihlášky na zimní semestr 15. května a pro jarní semestr 15. listopadu.
 • doporučeno řešení diplomové práce
 • studium probíhá v angličtině
 • spolupracující pracoviště: Cardiovascular Mechanics and Biofluid Dynamics Research Group (Prof. Patrick Segers Civ Eng, Ph.D. vedoucí oddělení)

Hasselt University  - Transnationale Universiteit Limburg

 • smlouva na období programu Erasmus+ 2016-2021
 • studium je vhodné pro magisterský a doktoranský stupeň studia, nevhodné pro SIPZ
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 3 studenty (Mgr a PhD), v maximální délce 15 měsíců
 • studium probíhá v angličtině - výjezd je navázán na řešení projektů zadaných Fyzikálním ústavem AV ve spolupráci s partnerskou univerzitou
 • požadovaná jazyková úroveň B2 English
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 15. července a pro jarní semestr 1. prosince.
 • informace o společných projektech podá prof. Nesládek nebo Ing. Fendrych (FU AV)
 • Info sheet 2019/2020
 • Hasselt University information sheet for exchange students
ESTONSKO

Tallinn Health Care College

 • nová smlouva na období programu Erasmus+ 2016-2021
 • studium je vhodné pouze pro bakalářský stupeň studia studijního oboru Optika a Optometrie
 • bilaterální dohoda uzavřeno pro max. 2 studenty Bc. studia v maximální délce 2x 5 měsíců
 • studium probíhá v angličtině - požadováná úrověň jazyka B2 English
 • deadline přihlášky na zimní semestr 15. května a pro letní semestr 15. listopadu
 • kontaktní osoba na FBMI Mgr. Markéta Žáková
FINSKO

Helsinky Metropolia University of Applied Sciences

 • smlouva prodloužena na další období programu Erasmus+ 2014-2021
 • studium je vhodné zejména pro bakalářský stupeň studia studijní oboru Optika a optometrie
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty Bc stupně studia, v maximální délce 10 měsíců celkem
 • studium je rozděleno na podzimní a jarní semestr
 • studium probíhá angličtině - požadovaná jazyková úroveň B2 English
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 1. května a pro jarní semestr 1. listopadu.
 • Helsinky Metropolia Fact sheet 
 • Courses for degree program Optometry
 • Course for degree program Physioterapy

University of Oulu

 • smlouva prodloužena na další období programu Erasmus+ 2018-2021
 • studium je vhodné pro všechny stupně studia. Vhodné i pro obor SIPZ.
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max 3 studenty (1 studenta Bc, 1 studenta Mgr, 1 studenta PhD stupně studia), v maximální délce 20 měsíců celkem
 • běžné semestrální pobyty začátek ZS záčátkem měsíce srpna, záčátek LS vždy hned po 1. lednu
 • studium probíhá v angličtině - požadovaná jazyková úroveň B2 English
 • spolupráce s Faculty of Medicine
 • Informace o předmětech
 • deadline pro přihlášky:
  • Celý ak. rok (zář - květen) a zimní semestr (září - prosinec): 30. dubna
  • Letní semestr (leden - květen): 15. října
 • ubytování zajišťuje místní studentský fond PSOAS. Informace a online přihlášky naleznete na https://www.oulu.fi/university/studentexchange/information-for-exchange-students
FRANCIE

Ecole Centrale de Lille - pouze pro doktorandy!

 • NOVÁ smlouva na období programu Erasmus+ 2017-2021
 • studium je vhodné pouze pro Phd studenty oboru BMKT/BMI
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 2 studenty na 20 měsíců
 • studium probíhá pouze v Angličtině a Francouštině, požadovaná úroveň B2 English/B1 French
 • kontaktní osoba na FBMI - Dr. Vincent Mortet, Ph.D. - vincent.mortet@fbmi.cvut.cz
 • Informace o předmětech:
 • Deadline pro ZS: 30. duben
 • Deadline pro LS: 30. listopad

Ecole d´ingénieurs - ECE Paris

Grenoble INP - Institut d'ingénierie et de management

 • smlouva na období programu Erasmus+ 2019-2021
 • studium je doporučené pro 2letý magisterský obor Biomedicínský inženýr
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty, v maximální délce 10 měsíců celkem
 • studium probíhá v angličtině a francouzštině, požadavky B1/B2 French a B1 English
 • spolupráce je uzavřena pouze s PHELMA School (kontaktní osoba Gonzalo GARCIA MARTINEZ DE JUAN)
 • Deadline přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr - 30. dubna
  • letní semestr - 15. listopadu
 • Informace o přihláškách
 • Informace o magisterském oboru Biomedical Engineering (BIOMED) vyučovaném v AJ

Universite D´Angers ve Francii

Université de Franche-Comté Besancon

HOLANDSKO

Universiteit van Amsterdam

 • smlouva prodloužena v programu Erasmus+ 2014-2021
 • studium je vhodné pouze pro bakalářský a magisterský stupeň studia. Vhodné i pro obor SIPZ.
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 1 studenta Bc. nebo Mgr. stupeň studia, v maximální délce 6 měsíců
 • studium probíhá v angličtině - požadovaná jazyková úroveň B2 English
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 1. května a pro jarní semestr 15. října
 • spolupráce s Faculty of Science (kontaktní osoba Selma Kujundzic)
 • informace o předmětech nabízených touto fakultou zde
 • Exchange Programme Factsheet

University of Groningen

University of Twente

 • smlouva prodloužena na další období programu Erasmus+ 2016-2021
 • studium je vhodne pro vsechny stupně studia i pro obor SIPZ
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 3 studenty (jakéhokoliv stupně studia), v maximální délce 20 měsíců celkem
 • studium probíhá v angličtině (nově i bakalářské obory vyučované v angličtině - informace podá referát ZS FBMI)
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 1. května a pro jarní semestr 1. října.
 • postup jak podat přihlášku naleznete zde a kontakty zde.
 • požadavek na zkoušku z angličtiny IELTS (min. 6.0) nebo TOEFL-iBT (min. 80) TOEIC (including reading, listening, speaking and writing exam, minimum sum of 670) or Cambridge (CAE or CPE) . Více informací zde.

TU DELFT - Delft University of Technology

CHORVATSKO

University of Applied Sciences Velika Gorica

 • smlouva uzavřena na období programu Erasmus+ 2016-2021
 • studium je vhodné pouze pro Bc. obor Optika a optometrie
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max 2 studenty v maximální délce 2x 5 měsíců
 • studium probíhá v angličtině požadovaná úroveň jazyka B1
 • deadline pro přihlášky na zímní semestr 20. června a pro jarní semestr 15. ledna
 • Application process
 • Přehled studijních předmětů
ITÁLIE

Universitá degli Study di Milano-Bicocca

 • nová smlouva na období programu Erasmus+ 2015-2020
 • studium je vhodné pouze pro bakalářský obor OPT
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 2 studenty na 5 měsíců
 • studium probíhá v italštině, ale konzultace a zkoušky mohou probíhat v AJ.
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 15. června a pro jarní semestr 15. listopadu.
 • požádována Italština B1, v případě, že student nemá potvrzení jazykové znalosti bude automaticky zařazen do kurzu italštiny pro výměnné studenty (více informací zde)
 • spolupracující pracoviště: Department of Material Science (Prof. Antonio Papagni)
 • Informace pro přijíždějící studenty
 • Informace o výuce v daném oboru

Universita degli Studi di Trento (University of Trento)

NĚMECKO

Beuth Hochschule für Technik Berlin

 • nová smlouva na období programu Erasmus+ 2018-2021
 • studium je vhodné pro bakalářský a magisterský stupeň studia
 • zejména vhodné pro obor OPT
 • dále vhodné i pro obor BMT, PMB, BME
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 2 studenty na 6 měsíců
 • studium probíhá v angličtině a němčině
 • jazykové požadavky B2 English, B1 German (B2 will be reached after intensive course at start of semester)
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 1. květen a pro jarní semestr 1. listopad
 • spolupracující pracoviště pro obor OPT Beuth Hochschule für Technik Berlin Augenoptik/Optometrie
 • kontaktní  osoba na FBMI prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Hochschule Furtwangen University

 • smlouva na období programu Erasmus+ 2017-2021
 • studium je vhodné pro všechny stupeň studia (technické obory)
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty B v délce celkem 20 měsíců (2 x 10) nebo pro 4 studenty v délce celkem 20 měsíců (4 x 5)
 • studium probíhá hlavně v němčině
 • nabídka předmětů v angličtině
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 1. května a pro jarní semestr 1. listopadu (více informací)
 • spolupráce s Faculty of Mechanical a Medical Engineering and Medicala and Life Sciences
 • kontaktní osoba na FBMI prof. Ing. Karel Roubík Ph.D.

Ilmenau University of Technology (Technische Universität Ilmenau)

RWTH Aachen (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule)

 • smlouva prodloužena na další období programu Erasmus+ 2019-2021
 • studium je vhodné pro magisterský stupeň studia. Vhodné i pro obor SIPZ.
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 1 studenta, v maximální délce 6 měsíců celkem
 • studium v němčině nebo v angličtině (znalost němčiny žádoucí) - požadavky na jazykovou úroveň B1 German, B2/English
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 31. května a pro jarní semestr 31. ledna.
 • doporučeno řešení diplomové/disertační práce
 • spolupráce s Faculty of Medicine (Prof. Dr. Khoshrow Mottaghy, odpovědný za magisterské studium, Prof. Dr.-Ing., Dr.h.c. Vladimír Blažek, pověřený rektorem RWTH pro spolupráci s ČVUT)
 • RWTH Aachen_FactSheet - information for the applicants at RWTH Aachen University and for newcomers in Aachen.

Language Requirements at RWTH Aachen University

 • Proof of Language Proficiency is required according to the medium of instruction.
 • German Language Proficiency: CEFR (Common European Framework of Reference): B1 level (http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?M=/main_pages/levels.html)
 • English Language Proficiency: B1
 • CEFR (Common European Framework of Reference): B1 level
 • TOEFL: 80/ibt, 550/pbt, IELTS: 6.0, B1 level

 
We require students applying for an exchange period at RWTH to have at least B1.1 level of German knowledge in the European Framework of Reference in order to make the most of their stay. As proof we accept certificates in their application files such as OnTestDaF, Goethe Institut, TestDaf or confirmations of your university’s language center or any other officially recognized language school.
Students not meeting our language requirements may not be accepted as exchange students.
 
We do have some exceptions to that rule:

 • Students taking English-taught courses exclusively are required to attach a B1 certificate of ENGLISH (6.0 IELTS) and do not need to proof their German skills (although prior knowledge is highly recommended!)
 • Students doing project work or writing their final thesis under RWTH supervision may also be excluded from the rule since they can arrange with their supervisor to conduct the work in English. Hence, a B1 certificate of ENGLISH is required, too.
 • Students holding an A2.2 certificate of German who are applying for the Intensive German Language Course prior to each winter semester may apply with their A2.2 certificate because they will have acquired B1 level by the beginning of term. This option is only possible for students applying for the winter semester or the whole academic year.

RWTH Aachen University FactSheet for Incomings_ERASMUS

Universität Kassel

 • smlouva prodloužena na další období programu Erasmus+ 2014-2020

 • studium je vhodné pro všechny stupně studia.

 • bilaterální dohoda je uzavřena obousměrně pro 2  studenty celkem na max. 12 měsíců celkem.

 • požadavky na jazykovou úroveň B2 English

 • odborné informace podá prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.

 • spolupráce s Institute of Nanostrukture Technologies and Analytics ( Kontaktni osoba Prof. Dr. Johann Peter Reithmaier)

NORSKO

Universitet in Tromsø

 • smlouva prodloužena na další období programu Erasmus+ 2014-2020
 • studium je vhodné pro všechny stupně studia. Vhodné i pro obor SIPZ.
 • bilaterální dohoda je uzavřeena pro max. 3 studenty (libovolného stupně studia), v maximální délce 30 měsíců celkem
 • studium probíhá v angličtině - požadavky na jazykovou úroveň B2 English
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 15. dubna a pro jarní semestr 1. října.
 • spolupráce s Faculty of Science and Technology (kontaktní osoba Gunnar Hartvingsen z Department of Computer Science)
POLSKO

Politechnika Ślaska w Gliwicach

 • smlouva na období programu Erasmus+ 2020-2021
 • studium je vhodné pro všechny stupně studia
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty Bc, Mgr nebo PhD stupně studia, v maximální délce do 10 měsíců celkem
 • vhodné i pro zájemce z oborů/programů informatického zaměření
 • studium probíhá v angličtině nebo v polštině - požadavky na jazykovou úroveň B1 English (bakalářské studium) B2 English (magisterské studium)
 • spolupráce s Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science ( Prof. dr hab. inž. Ewaryst Tkacz)
 • spolupráce s Faculty of Biomedical Engineering (Dr. Piotr Zarychta)
 • Deadline pro ZS - 1. června
 • Deadline pro ZS - 1. prosince
RAKOUSKO

Fachhochschule Technikum Wien

RUMUNSKO

Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa" Iasi

 • smlouva na období programu Erasmus+ 2020-2021
 • studium je vhodné pro bakalářský stupeň studia (obor BMT a FZT) a magisterský stupeň studia (obor BME) a pro PhD studenty.
 • bilaterálni dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty (libovolného stupně studia), v maximální délce 10 měsíců celkem.
 • studium probíhá v angličtině nebo rumunštině - požadavky na jazykovou úroveň B1 Romanian
 • spolupráce s Facultatea de Bioinginerie Medicala (Conf. dr. Dan Zaharia, děkan; Conf. dr. ing. Radu Ciorap, proděkan)
 • Deadline pro ZS - 15. července
 • Deadline pro LS - 15. listopadu
SLOVENSKO

Katolícka univerzita v Ružomberoku

 • nová smlouva na období programu Erasmus+ 2019-2021
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský program Fyzioterapie (FZT), Radiologický asistent (RA), Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (LDZ)/Zdravotnický laborant (ZL) a Zdravotnícký záchranář (ZZ)
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty z každého oboru
 • studium probíhá ve slovenštině
 • spolupráce s Fakultou zdravotníctva
 • (kontaktní osoba PhDr.  PaedDr. Mária Nováková, Ph.D. katedrální koordinátor)
 • Termíny přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr - 31. května
  • letní semestr - 30. listopadu

Prešovská univerzita v Prešově

 • smlouva na období programu Erasmus+ 2018-2021
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský program Radiologický asistent, 3letý bakalářský program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví a nově pro 3letý bakalářský program Fyzioterapie
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty RA nebo LDZ, v maximální délce 10 měsíců celkem
 • nová bilaterální dohoda je uzavřena pro 2 studenty Fyzioterapie, v maximální délce 10 měsíců celkem
 • studium probíhá ve slovenštině
 • spolupráce v rámci Radiologického asistenta a Laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví je uzavřena s Fakultou zdravotníckych odborov, Katedrou medicínsko - technických odborov (kontaktní osoba PhDr. Ľubica Rybárová, Ph.D. katedrální koordinátor)
 • spolupráce v rámci 3letého bakalářského programu Fyzioterapie je uzavřena s Fakultou zdravotníckych odborov, Katedrou fyzioterapie (kontaktní osoba PhDr. Katarína Urbanová, katedrální koordinátor)
 • Deadline přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr - 15. června
  • letní semestr - 15. listopad
 • Fact sheet 2020
 • Seznam předmětů 2020/2021
 • Informace pro zájemce - přihlášky

Technická univerzita v Košiciach

 • nová smlouva na období programu Erasmus+ 2018-2021
 • studium je doporučené pro všechny stupně studia studijního programu Biomedicínská a klinická technika – vhodné pro obory  Biomedicínskýtechnik, Biomedicínský inženýr a doktorský studijní program BMKT
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 5 studentů, v maximální délce 20 měsíců celkem
 • studiu probíhá ve slovenštině
 • spolupráce s Fakultou strojní (kontaktní osoba doc. Ing Radovan Hudák, Ph.D.).
 • Deadline přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr - 30. června
  • letní semestr - 30. listopadu

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně

 • nová smlouva na období programu Erasmus+ 2015-2021
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský program Fyzioterapie a Zdravotní laborant
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 4 studenty, v maximální délce 20 měsíců celkem
 • studium probíhá ve slovenštině
 • spolupráce s Fakultou zdravotnictva (kontaktní osoba PhDr. Pavel Grabczak, Ph.D., fakultní koordinátor)
 • Deadline přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr - 1. června
  • letní semestr - 1. prosince

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 • smlouva podepsána na období programu Erasmus+ 2014-2021
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský obor Fyzioterapie
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty (bakalářského stupně studia), v maximální délce 10 měsíců celkem
 • studium probíhá ve slovenštině
 • spolupráce s Inštitútom fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany (kontaktní osoba Prof. MUDr. Mária Kovářová, CSc., vedoucí pedagóg pro vědu a výzkum)
 • Deadline přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr - 30. května
  • letní semestr - 1. prosince 

Žilinská univerzita

 • smlouva prodloužena na další období programu Erasmus+ 2014-2021
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský program Ochrana obyvatelstva - pro studijní obor Plánování a řízení krizových situací
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty (jakéhokoliv stupně studia), v maximální délce 10 měsíců celkem
 • studium probíhá ve slovenštině
 • spolupráce s Fakultou bezpečnostného inžinierstva (kontaktní osoba prof. Ing. Jozef Ristvej, Ph.D., Erasmus coordinator)
 • Termíny přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr - 15. června
  • letní semestr - 30. listopadu
ŠPANĚLSKO

Universitat Politecnica de Catalunya Barcelona Tech (UPC)

 • smlouva podepsána na období programu Erasmus+ 2015-2020
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský obor Optika a Optometrie
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty (bakalářského stupně studia), v maximální délce 10 měsíců celkem
 • studium probíhá ve španělštině B2, materiály ke studiu k dispozici v AJ
 • spolupráce s Facultat d´Óptica i Optometria de Terrassa (FOOT) (kontaktní osoba Dr. Joan Gispets - fakultní koordinátor/ka)
 • Deadline:
  • Autumn term  - 1st April - 1st June
  • Spring term - 20th October - 20th December
 • Informace o ubytování: jose.luis.melgosa@upce.edu, informace https://serveis.terrassa.upc.edu/seccio/oiri/pags/65

Mondragon Unibertsitatea

 • smlouva podepsána na období programu Erasmus+ 2017-2021
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský obor BMT
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty (bakalářského a magisterského stupně studia), v maximální délce 10 měsíců celkem
 • tudium probíhá v angličtině B2 a ve španělštině B2
 • spolupráce s Faculty of Engineering
 • Deadline:
  • Autumn term  - 15th May
  • Spring term - 15th November
 • Informace o ubytování: http://www.mondragon.edu/en/international/student-guide/accomodation
VELKÁ BRITÁNIE - SKOTSKO

University of Strathclyde, Glasgow

 • bilaterální dohoda platná 2016 - 2020
 • studim je vhodné pro magisterký stupeň PMB a doktoranský stupeň studia, nevhodné pro obor SIPZ
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 5 studentů (3 studenty Mgr, 2 studenty PhD), v maximální délce 30 měsíců celkem
 • studium probíhá v angličtině
 • výjezd je navázán na řešení magisterkých a doktorských projektů zadaných partnerskou univerzitou
 • spolupracující pracoviště: Department of Physics (prof. David Birch, prof. Olaf Rolinski)
 • informace pro přijíždějící studenty
 • Studenti odjíždějící studovat od září, musí přihlášku poslat do 15. května daného roku.
 • Studenti odjiždějící studovat od ledna, musí přihlášku poslat do s 1. října předchozího roku.
Back to Top