Vedení a akademické orgány

V čele fakulty stojí děkan, který ji řídí a odpovídá za její činnost. Děkana zastupují ve stanovených úsecích činnosti fakulty proděkani a tajemník fakulty. 
Samosprávnými akademickými orgány FBMI jsou Akademický senát, děkan, vědecká rada a disciplinární komise.

Zasedání VR FBMI ve středu 24. května od 14 hodin.

Vedení fakulty#vedeni-fakulty

Děkan

Proděkan pro studium a pedagogickou činnost (statutární zástupce děkana)

Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

Proděkan pro zahraniční styky a PR

Tajemník

Akademický senát FBMI#akademicky-senat

Zaměstnanecká část

 • prof. Ing. David Vrba, Ph.D. - předseda AS FBMI
 • doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D. - místopředseda AS FBMI
 • Ing. Jan Kašpar
 • Ing. Jan Kauler, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Mužík, Ph.D.
 • Mgr. Martina Dingová Šliková

Studentská část

 • Jesika Nicola Holasová - místopředsedkyně AS FBMI
 • Ing. František Nekola
 • Andrea Šilhábelová

Zápisy:

Dokumenty

Vědecká rada#vedecka-rada

Předseda:

 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
 • Interní členové VR FBMI

 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
 • prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
 • doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.
 • doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
 • doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
 • prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., dr.h.c.
 • doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., FEBO, MBA, LL.A, DBA, FAOG
 • doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
 • prof. RNDr. MUDr. Petr Maršálek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c.
 • doc. Ing. František Podzimek, CSc.
 • Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc.
 • doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
 • prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
 • doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
 • prof. Ing. David Vrba, Ph.D.
 • prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
 • prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.
 • Externí členové VR FBMI

 • prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
 • prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
 • MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D.
 • Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
 • prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
 • Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
 • JUDr. Jan Kavalírek
 • Ing. Tomáš Kolář, MBA
 • prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • genpor. Ing. Drahoslav Ryba
 • doc. RNDr. Jiří Tesař, Ph.D.
Grémium děkana FBMI#gremium
 • doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.
 • doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
 • doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Kudrna, Ph.D.
 • Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.
 • Ing. Roman Potůček
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
 • prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
 • Ing. Ida Skopalová
 • doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
 • prof. Ing. David Vrba, Ph.D.
 • prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
 • Bc. Miroslav Vrána (zástupce studentů)
Kolegium děkana FBMI#kolegium
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
 • doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
 • prof. Ing. David Vrba, Ph.D.
 • Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.
 • prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
 • doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
 • prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, MSc.
Etická komise FBMI#eticka-komise
https://www.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/2019-03-obrazek/Lavina_GBMI.jpg
 • Mgr. Martina Dingová Šliková, Ph.D. - předsedkyně
 • RNDr. Taťana Jarošíková, CSc. - člen
 • prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. - člen
 • doc. Ing. Petr Kudrna, Ph.D. - člen
 • Ing. Lucie Šedzmáková - člen
 • MUDr. Tomáš Heřman - člen

Kontaktní email: ek@fbmi.cvut.cz

Dokumenty

Disciplinární komise FBMI#disciplinarni-komise
 • doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. - předseda
 • prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c. - člen
 • Ing. Tomáš Krajča - člen
 • Ing. Lucie Horáková - člen
 • Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. - náhradní člen
 • doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. - náhradní člen
 • Jan Pecha - náhradní člen
 • Bc. Nicolae Ceabin - náhradní člen
Rady studijních programů#rady-studijnich-programu
Back to Top