Rozvrhy

Tato webová stránka slouží pouze k zobrazení rozvrhu. Pro samotnou tvorbu rozvrhu použijte informační systém KOS.

Změny - Přesuny:

Kdy Akce Odkud Kam Co

18. prosinec 2023

8:00-10:00

akce města Kladno Velký sálu (KL:C-1) KL:B-430

F7PBBFY1 - Fyzika I.

(dr. Mikšovský)

18. prosinec 2023

10:00-12:00

akce města Kladno Velký sálu (KL:C-1) KL:B-330

F7PBKLAD - Lineární algebra a diferenciální počet

(prof. Neustupa)

18. prosinec 2023

10:00-12:00

akce města Kladno Velký sálu (KL:C-1) KL:B-330

F7PBBLAD - Lineární algebra a diferenciální počet

(prof. Neustupa)

Poznámky k rozvrhu:

Podrobnosti k jednotlivým předmětům naleznete zde.

Týdny se počítají podle týdnů výuky (pořadové číslo týdnu v semestru), tj.

Zimní semestr – ZS 2023/2024

  1. pořadový týden semestru (lichý - LT) je od 25. 09. 2023.
  2. pořadový týden semestru (sudý - ST) je od 02. 10. 2023.

Letní semestr - LS 2023/2024

  1. pořadový týden semestru (lichý - LT) je od 19. 02. 2024.
  2. pořadový týden semestru (sudý - ST) je od 26. 02. 2024.

Podrobný rozpis jednotlivých týdnů je uveden u časového plánu ak. roku ČVUT FBMI.

Úpravy rozvrhu:

  • V případě potřeby změny v rozvrhu je nutné se obrátit na katederní rozvrháře (kontakty na rozvrháře pro příslušný studijní program jsou k dispozici v podzáložce „Dotazy“). Případně je možné navrhnout řešení.
  • Každou změnu v rozvrhu je nutné hlásit katedernímu rozvrháři (včetně obsazení osobami)!
  • Případné problémy s rozvrhem na daném oboru řeší katederní rozvrháři.

Změny ve výuce, změny místností:

Tyto změny oficiálně zajišťuje a oznamuje na úrovni fakulty pouze fakultní rozvrhář a to doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D.

Back to Top