Rozvrhy

Tato webová stránka slouží pouze k zobrazení rozvrhu. Pro samotnou tvorbu rozvrhu použijte informační systém KOS.

Změny - Přesuny:

Kdy Akce Odkud Kam Co

24.4.2023

08:00-10:00

konference AKUTNÍ MEDICÍNA A PROCESY VE ZDRAVOTNICTVÍ KL:C-4 KL:B-220

17PBBLT - Laboratorní technika

F7PBBLT - Laboratorní technika

(dr. Turchichová)

24.4.2023

10:00-12:00

konference AKUTNÍ MEDICÍNA A PROCESY VE ZDRAVOTNICTVÍ KL:C-4 KL:B-420

F7PBBTEL - Teoretická elektrotechnika

(prof. Uhlíř)

24.4.2023

12:00-14:00

konference AKUTNÍ MEDICÍNA A PROCESY VE ZDRAVOTNICTVÍ KL:C-4 KL:B-220

F7PBONMP - Návrh a management projektu

(doc. Pospíšilová)

24.4.2023

12:00-14:00

konference AKUTNÍ MEDICÍNA A PROCESY VE ZDRAVOTNICTVÍ KL:C-220 KL:B-537

17PBOEVO - Ekonomika a vedení obchodu

(Ing. Caithamlová)

24.4.2023

12:00-14:00

konference AKUTNÍ MEDICÍNA A PROCESY VE ZDRAVOTNICTVÍ KL:C-537 KL:B-326

17PBRPTD - Přístrojová technika v radiologii

(doc. Rožánek)

24.4.2023

14:00-16:00

konference AKUTNÍ MEDICÍNA A PROCESY VE ZDRAVOTNICTVÍ KL:C-4 KL:B-537

Jednorázová akce

(dr. Vymětalová)

Poznámky k rozvrhu:

Podrobnosti k jednotlivým předmětům naleznete zde.

Týdny se počítají podle týdnů výuky (pořadové číslo týdnu v semestru), tj.

Zimní semestr – ZS 2022/2023

  1. pořadový týden semestru (lichý - LT) je od 19. 09. 2022.
  2. pořadový týden semestru (sudý - ST) je od 26. 09. 2022.

Letní semestr - LS 2022/2023

  1. pořadový týden semestru (lichý - LT) je od 20. 02. 2023.
  2. pořadový týden semestru (sudý - ST) je od 27. 02. 2023.

Podrobný rozpis jednotlivých týdnů je uveden u časového plánu ak. roku ČVUT FBMI.

Úpravy rozvrhu:

  • V případě potřeby změny v rozvrhu je nutné se obrátit na katederní rozvrháře (kontakty na rozvrháře pro příslušný studijní program jsou k dispozici v podzáložce „Dotazy“). Případně je možné navrhnout řešení.
  • Každou změnu v rozvrhu je nutné hlásit katedernímu rozvrháři (včetně obsazení osobami)!
  • Případné problémy s rozvrhem na daném oboru řeší katederní rozvrháři.

Změny ve výuce, změny místností:

Tyto změny oficiálně zajišťuje a oznamuje na úrovni fakulty pouze fakultní rozvrhář a to Ing. Petr Písařík, Ph.D.

Back to Top