Nostrifikace

Bakalářské studium#bc

V rámci přijímacího řízení do bakalářských studijních programů je nutné doložit posouzení zahraničního středoškolského vzdělávání (nejpozději v termínu uvedeném v podmínkách přijímacího řízení). Uchazeč může doložit „potvrzení o uznání středoškolského zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení“ vydané Rektorátem ČVUT v Praze a platné pro akademický rok, ve kterém se koná přijímací řízení na ČVUT v Praze nebo „rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice a nostrifikační doložku“ vydané krajským úřadem (Magistrát hlavního města Prahy).

S ohledem na to, že uchazeči musí žádat o víza do ČR, zásadně doporučujeme v rámci přijímacího řízení doložit „potvrzení o uznání středoškolského zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení vydané ČVUT v Praze“. Proces získání tohoto potvrzení je mnohem rychlejší a levnější.

Navazující magisterské studium#mgr

V rámci přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů je nutné doložit posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělávání (nejpozději v termínu uvedeném v podmínkách přijímacího řízení). Uchazeč může doložit „potvrzení o uznání vysokoškolského zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení“ vydané Rektorátem ČVUT v Praze platné pro akademický rok, ve kterém se koná přijímací řízení na ČVUT v Praze nebo „osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (nostrifikace)“ vydané například vysokou školou či Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.

S ohledem na to, že uchazeči musí žádat o víza do ČR, zásadně doporučujeme v rámci přijímacího řízení doložit „potvrzení o uznání vysokoškolského zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení vydané ČVUT v Praze“. Proces získání tohoto potvrzení je mnohem rychlejší a levnější.

Back to Top