Ubytování a stravování

Stravování:

Stravování studentů v Kladně zajišťují: menza KOKOS, menza Kasárna, GDM a DM SPŠS. Studenti mohou využít i nabídku ostatních menz ČVUT, které jsou však všechny v Praze a tak je nelze využít pro stravování během dne, kdy je výuka. Kromě toho je v blízkém okolí fakulty k dispozici mnoho restaurací, kde se lze stravovat v průběhu celého dne.

Ubytování:

Jako student FBMI máte několik možností, jak řešit ubytování. První možností je ubytování přímo v Kladně a to buď v některém z místních ubytovacích zařízení (v současné době GDM či DM SPŠS). Druhou možností je ubytování v Praze na některých kolejích ČVUT, přičemž však musíte počítat s dojížděním do Kladna. Výhodou kolejí ČVUT a DM SPŠS je možnost připojení k akademické síti ČVUT a internetu, což zajišťují kolejní kluby studentské unie ČVUT (více na www.su.cvut.cz).

Koleje ČVUT v Praze

Kolejí ČVUT v Praze je několik, liší se od sebe polohou, kvalitou, cenou a také možnostmi mimoškolních aktivit. Jejich podrobný popis, ceny a možnosti jsou uvedeny na webu Správy účelových zařízení ČVUT (www.suz.cvut.cz). O ubytování na kolejích ČVUT v Praze rozhoduje Správa účelových zařízení ČVUT – jedná se o splnění podmínky časové dostupnosti (více informací na www.suz.cvut.cz). Přihlášku na koleje ČVUT v Praze je nutné podat co nejdříve – tedy nejlépe hned po rozhodnutí o přijetí ke studiu na FBMI. Přehled jednotlivých kolejí:

Kde a jak získám ubytování na koleji ČVUT v Praze - https://www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/zakladni_informace

Podání žádosti o ubytování na koleji  ON-LINE - https://web.suz.cvut.cz/Login 

Harmonogram ubytování – zásadní termíny - https://www.suz.cvut.cz/cz/scenar-ubytovani-priloha-c2-0

Webové stránky Správy účelových zařízení – koleje a menzy - https://www.suz.cvut.cz/

Back to Top