Dokumenty a Formuláře

Dokumenty

Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství
Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT - od 29. 11. 2018
Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze - platnost od 11. 3. 2020
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2011
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2012
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2013
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2014
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2015
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2016
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2017
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2018
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií č. 1/2019
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií č. 2/2019
Řád doktorského studia - platnost od 31.1.2018
Struktura disertační práce
Struktura teze disertační práce
Formuláře
Přihláška k doktorskému studiu – Civilní nouzová připravenost
Přihláška k doktorskému studiu – Asistivní technologie
Přihláška k doktorskému studiu – Biomedicínské inženýrství
Žádost o SDZ – BMKT
Žádost o SDZ – BI
Žádost o SDZ – CNP
Žádost o obhajobu disertační práce - CNP
Žádost o obhajobu disertační práce - Biomedicínská a klinická technika
Žádost o obhajobu disertační práce – Biomedicínské inženýrství
Prohlášení spoluautorů (k žádosti o obhajobu disertační práce)
Zápisový list – Biomedicínské inženýrství
Semestrální hodnocení – Biomedicínské inženýrství
Semestrální hodnocení - Biomedicínská a klinická technika
Zápisový list – Asistivní technologie
Semestrální hodnocení – Asistivní technlogie
Zápisový list – Civilní nouzová připravenost
Semestrální hodnocení – Civilní nouzová připravenost
Potvrzení o studiu
Back to Top