Dokumenty a Formuláře

Dokumenty

Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství
Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze od 29. 10. 2022
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2011
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2012
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2013
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2014
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2015
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2016
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2017
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2018
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií č. 1/2019
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií č. 2/2019
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií č. 1/2022
Řád doktorského studia - platnost od 31.1.2018
Formuláře a informace
Back to Top