Lidé

ABCČDEFGHChJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ
A
PhDr. Václav Adámek vaclav.adamek@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.vera.adamkova@fbmi.cvut.cz
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 973
Kladno, Sportovců, K-203
 
Ing. Jindřich Adolf Jindrich.Adolf@cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Praha, Jugoslávských partyzánů, B-202
 
Mgr. Hana Altmanová altmahan@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Michal Andrlík andrlmic@fjfi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
B
Thomas Bachman thomas.bachman@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-524
Researcher, CTU in Prague, FBMI
 
Richard Baštecký richard.bastecky@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

Kladno, náměstí Sítná, B-724
 
Mgr. Patrik Behrami
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Ing. Martin Bejtic bejtimar@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-434
Konzultační hodiny: středa 10:00 - 12:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
MUDr. Tomáš Belšan, CSc.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
RNDr. Veronika Benson, Ph.D.veronika.benson@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Ing. Pavel Beránek pavel.beranek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky

 
Mgr. Pavel Böhm, MBApavel.bohm@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu
+420 224 357 946
Kladno, Sportovců, K-204
Konzultační hodiny: středa 10:00 - 12:00 (lichý týden) nebo dle předchozí e-mailové komunikace.
 
MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.Milos.Bohonek@cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Kladno, Sportovců, K-228
Konzultační hodiny po předchozí dohodě e-mailem nebo telefonicky.
 
Ing. Adam Bohunčák adam.bohuncak@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.pavla.bojarova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 357 946
Kladno, Sportovců, K-204
Konzultační hodiny po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky.
 
Ing. Jiří Brada brada@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
Praha, Studničkova 7, 206
 
Mgr. Martin Brach martin.brach@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 608 413 916
Kladno, Sportovců, K-210
Konzultační hodiny pondělí 15:00-16:00, vše dle předchozí dohody e-mailem.
 
Ing. Petr Braťka bratkpet@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu
+420 603 220 333
doktorand
 
Mgr. Dana Braunová braunova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
+420 224 358 459
Kladno, náměstí Sítná, B-30d
Vedoucí studijního oddělení
 
Mgr. Tibor Brečka, MBA, LL.M.tibor.brecka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 733
Kladno, Sportovců, K-229
Konzultační hodiny: úterý 13:00 - 15:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
+420 224 355 048
Kladno, náměstí Sítná, B-421
Konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 - 12:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Matouš Brunát matous.brunat@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.brunova@fbmi.cvut.cz
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 453
Kladno, náměstí Sítná, B-332
 
MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.jan.bruthans@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 723 426 288
Kladno, náměstí Sítná, B-530
Konzultační hodiny - čtvrtek 14:00-15:00 (po předchozí telefonické domluvě)
 
MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 895
Kladno, Sportovců, K-236
konzultační hodiny po předchozí dohodě telefonem či e-mailem
 
Mgr. Aneta Buchtelová Aneta.Buchtelova@cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Tomáš Burda burdato5@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
+420 774 557 907
 
C
Mgr. Vít Caithaml vit.caithaml@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Mgr. Eva Caithamlová eva.caithamlova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
sekretariát katedry
 
Ing. Martina Caithamlová martina.caithamlova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 709
Kladno, náměstí Sítná, B-532
Zástupce garanta studijního programu SIPZ.. Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 13:00.
 
Dipl. Ing. Dagmar Celuchová Bošanská
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Jaroslav Cibulka Jaroslav.Cibulka@cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Praha, Jugoslávských partyzánů, B-303
 
Č
Ing. František Čapek, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Michal Čech
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Václav Čejka vaclav.cejka@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-426
Konzultační hodiny: čtvrtek 15:00 - 16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
MUDr. Ing. Milan Čermák
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Tomáš Čermák, DiS.tomas.cermak@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Bc. Jitka Čermáková cermakova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
+420 224 358 446
Kladno, náměstí Sítná, B-631
 
Bc. Kateřina Černá cerna@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát pro rozvoj a vnější vztahy
+420 224 355 082
Kladno, náměstí Sítná, B-620a
 
Ing. Vendula Červená
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Igor Červený Igor.Cerveny@cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, Ph.D.ludmila.cirtkova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 357 947
Kladno, Sportovců, K-327
 
Ing. Slávka Čubanová slavka.cubanova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Yulia Čuprová, Ph.D.yulia.efremova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 355 045
Kladno, Sportovců, K-328
Konzultační hodiny:
Pondělí 16:00 - 17:00 a čtvrtek 16:00 - 17:00 (předchozí emailová domluva)
 
D
Ing. Ana Carolina D´Angeles Mendes de Brito ana-carolina.dangeles-mendes-de-brito@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Lenka Deutschová Lenka.Deutschova@cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 354 196
Praha, Jugoslávských partyzánů, B-207
 
Mgr. Martina Dingová Šliková martina.slikova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 357 947
Kladno, Sportovců, K-327
Konzultační hodiny: Pondělí 12-14 hod. a možné i dle předchozí domluvy e-mailem
 
Mgr. Tomáš Diviš, MSc.tomas.divis@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
Ing. Marek Doksanský marek.doksansky@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Mgr. Monika Donevová monika.donevova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 357 989
Kladno, Sportovců, K-202
Konzultační hodiny - čtvrtek 10:00 - 11:00 hodin - místnost K 202
 
Ing. Gleb Donin, Ph.D.gleb.donin@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 959
Kladno, náměstí Sítná, B-521
středa 14:00 - 16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Mgr. Filip Dostál dostafi4@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Adéla Drahozalová adela.drahozalova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu
+420 774 956 924
Kladno, náměstí Sítná, B-522
 
Ing. Lucie Drbohlavová lucie.drbohlavova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
MUDr. Barbora Drnková barbora.drnkova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, Sportovců, K-229
 
Ing. Tomáš Dropa dropatom@student.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Pavel Drs pavel.drs@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.tomas.drizdal@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 710
Kladno, náměstí Sítná, B-425
Konzultační hodiny: úterý 13:00 - 15:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Michaela Ducháčková michaela.duchackova@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-733
 
Ing. Tereza Duspivová tereza.duspivova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-422
Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00-14:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Karel Dušek karel.dusek@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Ondřej Dvorský dvorson1@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Bohuslav Dvorský dvorsboh@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Konzultační hodiny každé úterý od 12:00 do 14:00 (po předchozí emailové domluvě).
 
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.ivan.dylevsky@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 939
Kladno, Sportovců, K-313
konzultační hodiny po předchozí domluvě
 
E
Ing. Anna Erfányuková anna.erfanyukova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-531
Konzultační hodiny: čtvrtek 10:00-12:00 nebo dle individuální domluvy
 
F
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.Jitka.Feberova@cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.eva.feuerstein@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 453
Kladno, náměstí Sítná, B-332
Konzultační hodiny: pondělí 13:15 -13:45, úterý 13:15 -13:45, nebo po předchozí domluvě
 
Bc. Dominik Fiala dominik.fiala@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
MUDr. Lenka Fialová, CSc.lenka.fialova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 607 185 637
Kladno, Sportovců, K-202
Konzultační hodiny: Čt 7:00-7:30; Pá 7:00-7:30 nebo po předchozí dohodě
 
Mgr. Eliška Fialová fialoeli@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Mgr. Petra Fialová petra.fialova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 357 948
Kladno, Sportovců, K-210
středa 7:30-8:00 nebo 16:00-16:30 (nutná předchozí emailová domluva)
 
doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc.fidler@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 221 912 726
Kladno, náměstí Sítná, B-322
Konzultace: Po předchozí e-mailové domluvě - flexibilní.
 
Ing. Zuzana Fílová zuzana.filova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 935
Kladno, náměstí Sítná, B-134
Konzultační hodiny v pondělí od 10:00 - 12:00 hodin vždy po předchozí domluvě.
 
Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.ondrej.fiser@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-424
Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 14:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
prof. Ing. Anton Fojtík, CSc.anton.fojtik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 221 912 818
 
JUDr. PhDr. Dušan Fousek
kombinovaný student doktorského programu

 
Bc. Pavlína Freislebenová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
PhDr. Tomáš Fröhlich frohltom@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Tomáš Funda funda@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 910 471
Praha, Studničkova 7, 2
 
Ing. Martin Fůs martin.fus@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
G
Ing. Ondřej Gajdoš ondrej.gajdos@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-531
Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 14:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. David Gillar david.gillar@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
 
Ing. Mariia Gorelova mariia.simonova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-530
Konzultační hodiny: pondělí 10:00 - 12:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Richard Grünes, Ph.D.grunes@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 960
Kladno, náměstí Sítná, B-123
odborný asistent
 
Ing. Michal Gulka, Ph.D.michal.gulka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-123
 
H
Ing. Jiří Halaška, Ph.D.jiri.halaska@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 895
Kladno, Sportovců, K-236
Konzultační hodiny: čtvrtek 8-10h (nutná předchozí
emailová domluva),jiri.halaska@fbmi.cvut.cz
 
Mgr. Dita Hamouzová dita.hamouzova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kombinovaný student doktorského programu
+420 723 683 006
Kladno, Sportovců, K-210
konzultační hodiny: Nemocnice Kladno po předchozí mailové domluvě
 
doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.hana@fbmi.cvut.cz
člen grémia
vedoucí / katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 575
Praha, Studničkova 7, 201
Konzultace jsou možné po předchozí telefonní nebo mailové dohodě.
 
Ing. Lenka Hanáková hanakle1@fd.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Praha, Horská 3, A-234f
 
MUDr. Lukáš Handl handlluk@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Mgr. Renata Havránková, Ph.D.renata.havrankova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 604 678 719
Kladno, Sportovců, K-312
Konzultační hodiny po předchozí dohodě telefonicky nebo mailem
 
Ing. Jan Hejda, Ph.D.jan.hejda@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 355 002
Kladno, náměstí Sítná, B-725
Konzultační hodiny:
pondělí 16:00 - 18:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Kristýna Hejdová Kristyna.Hejdova@cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
prezenční student doktorského programu

Praha, Jugoslávských partyzánů, B-204
 
MUDr. Tomáš Heřman tomas.herman.1@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 357 947
Kladno, Sportovců, K-327
konzultační hodiny po předchozí domluvě mailem či telefonicky
 
Ing. Venuše Heřmanová hermanova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 355 051
Kladno, náměstí Sítná, B-721
 
Ing. Klára Hiřmanová klara.hirmanova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-727
 
Mgr. Jakub Hlaváček hlavaj22@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Jiří Hlusička
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Mgr. Adéla Hofmannová hofmaade@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Jana Hofmanová hofmaja7@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Libor Holík libor.holik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-134
 
Ing. Martin Holub holubma6@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Anna Holubová anna.holubova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.zdenek.hon@fbmi.cvut.cz
proděkan pro studium a pedagogickou činnost
člen kolégia
člen grémia
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 899
Kladno, Sportovců, K-307
Konzultační hodiny:
Úterý 13:00 - 15:00 (předchozí emailová domluva)
 
Ing. Petr Honců petr.honcu@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Mgr. Iveta Horáčková horackova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 935
Kladno, náměstí Sítná, B-134
Konzultační hodiny: pondělí 15:00 - 16:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
MUDr. Lenka Horáková horakle5@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu
+420 224 355 049
Kladno, náměstí Sítná, B-526
Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 16:00 (nutná předchozí domluva emailem)
 
Libuše Horbecová
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Mgr. Kateřina Horejšová horejkat@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Michal Horňák michal.hornak@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 358 793
Kladno, Sportovců, K-117
 
Renata Horňáková renata.hornakova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát personální a mzdový
+420 224 355 081
Kladno, náměstí Sítná, B-627
personalistika a mzdy / PO, ÚT, ST 08:00 - 11:00 12:30 - 15: 00 a dle TF domluvy
 
Ing. Petra Hospodková, MBApetra.hospodkova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 739 318 121
Kladno, náměstí Sítná, B-530
odborný pracovník
 
Mgr. Petr Houdek houdepe4@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Michaela Hourová michaela.hourova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
prezenční student doktorského programu

 
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.hozman@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 358 433
Kladno, náměstí Sítná, B-734
garant oboru Biomedicínský technik, zástupce vedoucího katedry, konz. hod.: Po 9-10
 
Ing. Dalibor Hrabec dalibor.hrabec@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 724 190 357
 
Ing. Jana Hudzietzová, Ph.D.jana.hudzietzova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 357 946
Kladno, Sportovců, K-204
Konzultační hodiny:
Čtvrtek 13:00 - 13:50 (předchozí emailová domluva)
 
Mgr. Václava Hušková vaclava.huskova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu
+420 224 357 984
Kladno, Sportovců, K-210
Konzultační hodiny: úterky 10:00-12:00,
 
Ing. Veronika Huttová veronika.huttova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu
+420 224 355 049
Kladno, náměstí Sítná, B-526
Konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 16:00 (nutná předchozí domluva emailem)
 
MUDr. Tomáš Hyánek hyanetom@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Bc. Ján Hýbl jan.hybl@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 777 086 473
 
Soňa Hyršová sona.hyrsova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 901
Kladno, náměstí Sítná, B-536
 
Ch
Ing. Jana Chocholatá chochja3@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-522
Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 14:00
 
J
MUDr. Markéta Janatová marketa.janatova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
kombinovaný student doktorského programu
+420 776 643 102
 
Mgr. Eva Jandová eva.jandova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 357 947
Kladno, Sportovců, K-206
Konzultační hodiny: po domluvě - mailem, telefonem
 
Marcela Janovská marcela.kreckova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
+420 224 358 497
Kladno, náměstí Sítná, B-30c
 
Ing. Vít Janovský Vit.Janovsky@cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

Výzkumný projekt UCEEB - RA3, Inteligentní byt s osobním dohledovým systémem
 
Ing. Markéta Janů marketa.janu@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu
+420 739 120 245
Kladno, Sportovců, K-328
Konzultační hodiny: středa 12:00 - 13:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
RNDr. Taťána Jarošíková, CSc.tatana.jarosikova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 355 054
Kladno, náměstí Sítná, B-321
 
Petra Jedličková
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
MUDr. Petr Jelínek petr.jelinek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Kladno, Sportovců, K-203
úterý 8:00 - 10:00, případně po dohodě prostřednictvím e-mailu: petr.jelinek@fwds.cz
 
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.jaroslav.jerabek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
Praha, Studničkova 7, 1
 
Ing. Petra Jílková, Ph.D.Petra.Jilkova@cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 353 178
Praha, Kolejní 2a, 520
 
Bc. Veronika Jirotková veronika.jirotkova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
+420 224 358 497
Kladno, náměstí Sítná, B-30c
 
Ing. David Jirsa david.jirsa@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-434
Konzultační hodiny vždy v pondělí od 10:00 - 12:00 v místnosti B-434.
 
MUDr. Ágnes Juhász juhasagn@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
K
Ing. Petra Kadlec Linhartová kadlep12@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Hana Kalábová hana.vrbova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 490
Kladno, náměstí Sítná, B-723
 
Ing. Adam Kalbáč
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Mgr. Anna Kalcovská
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Ing. Ondřej Kalivoda kalivond@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Vojtěch Kamenský vojtech.kamensky@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-531
Konzultační hodiny: úterý 10:00-12:00, čtvrtek 10:00-12:00 nebo dle individuální domluvy
 
doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.pavel.kasal@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky

Kladno, náměstí Sítná, B-421
 
Ing. Jan Kašpar kaspar@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 577
Praha, Studničkova 7, 1
 
Ing. Jan Kauler, Ph.D.kauler@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky

Kladno, náměstí Sítná, B-434
 
Ing. Martin Kebrle martin.kebrle@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
prof. Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
 
Ing. Iveta Klementová doskoive@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Ondřej Klempíř ondrej.klempir@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-426
Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 17:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Hana Kličková hana.klickova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 973
Kladno, Sportovců, K-202
sekretariát KZOOO, Úřední hodiny: viz https://www.fbmi.cvut.cz/cs/fakulta/pracoviste?section=kzooo
 
Ing. Barbora Klíčová barbora.klicova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-522
 
Ing. Radim Kliment, Ph.D.radim.kliment@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
 
Bc. Iva Klimešová, MSc.klimeiv1@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Mgr. Anna Kmecová kmecoann@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.kneppo@fbmi.cvut.cz
člen grémia
vedoucí / katedra biomedicínské techniky
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 358 402
Kladno, náměstí Sítná, B-535
 
Ing. Tomáš Kocourek, Ph.D.kocourek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 453
Kladno, náměstí Sítná, B-332
Konzultační hodiny: pondělí - pátek 10:00 - 14:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Eva Kokešová eva.kokesova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát propagace
+420 224 359 745
Kladno, náměstí Sítná, B-24
 
Ing. Kristýna Koldová kristyna.koldova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu
+420 224 355 049
Kladno, náměstí Sítná, B-526
 
Ing. Ivan Koleňák ivan.kolenak@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Kladno, Sportovců, K-308
Konzultační hodiny: středa 13.00 hod, vždy po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
 
Ing. Michal Kopřiva koprimi2@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Jana Korbielová
zaměstnanec / 17911 - děkanát

vrátnice
 
Mgr. Jitka Kosáčková kosacjit@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Mgr. Zbyněk Koukolík koukozby@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Martin Kozík martin.kozik@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Mgr. Petr Kožený kozenpet@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Mgr. Ondřej Krahula, MBAondrej.krahula@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.vladimir.krajca@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-734
Konzultační hodiny B-734, ÚT 10:00 - 12:00
 
Ing. Matěj Král Matej.Kral@cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Pavel Král kralpav8@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
prezenční student doktorského programu

 
Mgr. Jakub Král jakub.kral@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
prezenční student doktorského programu
+420 736 754 296
Kladno, náměstí Sítná, B-320
Konzultační hodiny úterý od 14:00 do 16:00. Nutná předchozí emailové potvrzení schůzky.
 
MUDr. Adam Král kralada1@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
doc. PhDr. David Krámský, Ph.D.David.Kramsky@cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
Ing. Tomáš Kratina tomas.kratina@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Anna Kratochvílová kratoan2@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Miloš Krejčí Milos.Krejci@cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 355 028
Praha, Kolejní 2a, m133
International Office Manager
 
Mgr. Karel Krucký
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Mgr. Radim Krupička, Ph.D.krupicka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
+420 224 358 401
Kladno, náměstí Sítná, B-422
Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 12:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
MUDr. Lucie Křivohlavá krivoluc@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Mgr. Luboš Křížek krizelub@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Mgr. Viktor Kubát, MBAViktor.Kubat@cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
prezenční student doktorského programu

 
Lucie Kubátová Lucie.Kubatova@cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Zdeněk Kubec kubec@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát výpočetní techniky a síťových služeb
+420 224 358 494
Kladno, náměstí Sítná, B-09
 
MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D.kucera@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 453
Kladno, náměstí Sítná, B-332
 
Ing. Lukáš Kučera lukas.kucera@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
Gitlab master & Firmware guru
 
Bc. Přemysl Kučera premysl.kucera@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 775 575 540
Kladno, náměstí Sítná, B-320
konzultace: úterý 14:00 - 15:00 v místnosti B-320 nebo v laboratořích optometrie ve 2. patře
 
Rudolf Kučera
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Ing. Petr Kudrna, Ph.D.petr.kudrna@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 931
Kladno, náměstí Sítná, B-527
Zástupce garanta oboru Biomedicínský technik/Člen etické komise/Konzultační hodiny po domluvě
 
Ing. Lucie Kulhánková kulhankova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
+420 224 358 493
Kladno, náměstí Sítná, B-431
Sekretariát KBI, Referát pro zahraniční styky, koordinátor programu Erasmus+, EM CEMACUBE program
 
Pavel Kupka kupka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát výpočetní techniky a síťových služeb
+420 224 358 494
Kladno, náměstí Sítná, B-09
 
doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D.kutilek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 359 967
Kladno, náměstí Sítná, B-724
Konzultační hodiny: čtvrtek 8:00 - 9:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Mgr. Markéta Kůtková
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Ing. Andrej Kuzma kuzmaand@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
MUDr. Václav Kvítek kvitevac@fel.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
L
Bc. Simona Ledvinová simona.ledvinova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
 
Bc. Lýdie Leová leovalyd@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Kamila Lepková, MSc.Kamila.Lepkova@cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Praha, Jugoslávských partyzánů, B-204
 
doc. MUDr. Ján Lešták, CSc. MBAjan.lestak@fbmi.cvut.cz
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Kladno, Sportovců, K-313
 
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.Lenka.Lhotska@cvut.cz
člen grémia
vedoucí / katedra přírodovědných oborů
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 354 199
Praha, Jugoslávských partyzánů, B-206
Konzultační hodiny: pondělí 10:00 - 12:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Lucie Lidická lucie.lidicka@gmail.com
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 357 947
Kladno, Sportovců, K-327
Konzultační hodiny: každou středu od 7-8h nebo po předchozí mailové dohodě.
 
Ingrid Linhartová linhartova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
+420 224 358 486
Kladno, náměstí Sítná, B-632
 
doc. Marie Lipoldová, CSc.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
PhDr. Iva Lišková, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
Mgr. Martina Lopotová, Ph.D.martina.lopotova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 357 984
Kladno, Sportovců, K-210
Konzultační hodiny po domluvě na mailu: martina.lopotova@fbmi.cvut.cz, a/nebo niem11@seznam.cz
 
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.marek.louzek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

konzultační hodiny po předchozí dohodě mailem nebo telefonicky
 
Nikola Lukáčová, DiS.nikola.lukacova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 901
 
M
Mgr. Adéla Macků
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Mgr. Jiří Majstr jiri.majstr@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Dipl. Ing. Christiane Malá malachri@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-422
 
Ing. Lukáš Malena lukas.malena@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Vojtěch Malina vojtech.malina@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
+420 224 968 574
 
Ing. Evgeniia Mardanshina evgeniia.mardanshina@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Jakub Marek marekj46@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Jaroslav Marek jaroslav.marek@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu
+420 605 296 306
 
Taťána Marešová tatana.maresova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Mgr. Jitka Mariňáková jitka.marinakova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 932
Kladno, náměstí Sítná, B-136
konzultační hodiny: Út: 9.00-10.00 (po přechozí emailové domluvě)
 
Ing. Jana Marková markova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 359 954
Kladno, náměstí Sítná, B-05
 
Ing. Roman Matějka roman.matejka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-122
asistent
 
Ing. Jan Matějka jan.matejka@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-525
odborný asistent
 
Dušan Materna
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 357 992
 
MUDr. Radek Matlach radek.matlach@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 973
Kladno, Sportovců, K-228
konzultační hodiny: středa 14:00-16:00
 
Mgr. Eva Maxová eva.maxova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 932
Kladno, náměstí Sítná, B-136
konzultační hodiny - pondělí 12.00 - 13.30
 
Ing. Martin Mayer, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

 
Ing. Megi Mejdrechová Megi.Mejdrechova@cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Šárka Mejstříková sarka.mejstrikova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
+420 224 359 732
Kladno, náměstí Sítná, B-15
 
Bc. Michal Melichar Michal.Melichar@cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Monika Menclová monika.menclova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
+420 224 358 473
Kladno, náměstí Sítná, B-30c
 
Mgr. Jan Měřička smetaja8@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Jiří Michálek, CSc.jiri.michalek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

Kladno, náměstí Sítná, B-320
 
PhDr. Lukáš Miklas, MBAmiklaluk@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Mgr. Hana Mikšovská hana.miksovska@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - projektové oddělení
+420 224 358 495
Kladno, náměstí Sítná, B-620b
 
Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.jan.miksovsky@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 798
Kladno, náměstí Sítná, B-333
Konzultační hodiny: pondělí 8:00 - 18:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Jiří Millek jiri.millek@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Anna Miltová anna.miltova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-525
Konzultační hodiny: úterý 12:00 - 14:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Petr Mirovský petr.mirovsky@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu
+420 224 359 733
Kladno, Sportovců, K-229
 
MUDr. Gabriela Mlčochová mlcocgab@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Dr. Ing. Jaroslav Moravec
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Vincent Mortet, Ph.D.vincent.mortet@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
Mgr. Eva Motyčková eva.motyckova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 932
Kladno, náměstí Sítná, B-136
konzultační hodiny pondělí 13:45 - 14:30 (po předchozí emailové domluvě)
 
Ing. Hana Mózerová hana.mozerova@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Milan Mráz mrazmil1@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Lucie Mrázková lucie.kocandova@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu
+420 736 772 667
 
MUDr. Martin Müller martin.muller@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-525
 
Ing. Jan Mužík, Ph.D.muzik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 358 425
 
PhDr. Pavel Mužík, Ph.D.pavel.muzik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 777 231 628
 
N
Ing. Vojtěch Navrátil vojtech.navratil@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.leos.navratil@fbmi.cvut.cz
člen grémia
vedoucí / katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
člen vědecké rady
člen disciplinární komise
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 603 435 273
Kladno, Sportovců, K-312
konzultační hodiny po předchozí dohodě telefonicky nebo mailem
 
Ing. Matěj Navrátil, Ph.D.matej.navratil@fjfi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Ing. Václav Navrátil vaclav.navratil@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 355 045
Kladno, Sportovců, K-328
kozultační hodiny v liché čtvrtky mezi 10 až 12 hodinou a to výhradně po předchozí tel. domluvě.
 
MUDr. Jiří Nedělka jiri.nedelka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 733
Kladno, Sportovců, K-229
 
MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D.tomas.nedelka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 358 425
Praha, Studničkova 7, 1
 
prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc.milos.nesladek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 901
Kladno, náměstí Sítná, B-123
 
Mgr. Slávka Neťuková slavka.netukova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 358 401
Kladno, náměstí Sítná, B-422
Konzultační hodiny: středa 10:00-11:00 (pouze po předchozí domluvě)
 
O
MUDr. Daniela Obitková daniela.obitkova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu
+420 224 357 946
Kladno, Sportovců, K-204
konzultační hodiny: Po-Čt 14:00 vždy po e-mailové domluvě
 
Ing. Václav Ort vaclav.ort@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 355 049
Kladno, náměstí Sítná, B-526
člen Wine Testing Committee FBMI, konzultační hodiny: úterý 10:00 - 11.30 po předchozí domluvě
 
Ing. Martin Otáhal, Ph.D.martin.otahal@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 403
Kladno, náměstí Sítná, B-322
 
P
Ing. Eliška Palkovičová eliska.hedbavna@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.dalibor.panek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

Kladno, náměstí Sítná, B-725
Odborný asistent
 
Ing. Tomáš Parkman tomas.parkman@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 945
Kladno, náměstí Sítná, A-112
Konzultační hodiny: čtvrtek 13:30 - 15:00 (po předchozí emailové domluvě)
 
MUDr. Emil Pavlík, CSc.emil.pavlik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 724 035 966
Kladno, Sportovců, K-328
konzultační hodiny úterý 14-16
 
Hana Pečená pecena@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
+420 224 358 474
Kladno, náměstí Sítná, B-630
 
Ing. Ondrej Pecha pechaon7@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Jiří Petráček petracek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-727
 
Ing. Václav Petrák, Ph.D.petrava1@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

Kladno, náměstí Sítná, B-725
 
Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.vladimira.petrakova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 335 078
Kladno, náměstí Sítná, B-725
 
Mgr. Lukáš Petrů lukas.petru@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - projektové oddělení
+420 224 358 495
Kladno, náměstí Sítná, B-620a
 
Ing. Hana Petřeková hana.petrekova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, Sportovců, K-229
 
Ing. Zdeněk Petřík petrizd1@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Bc. Kateřina Pilátová katerina.pilatova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Markéta Pilnáčková marketa.pilnackova@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Václava Piorecká, Ph.D.vaclava.sedlmajerova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 357 996
Kladno, náměstí Sítná, B-731
Konzultační hodiny: pondělí 10:00 - 12:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Marek Piorecký marek.piorecky@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu
+420 224 357 996
Kladno, náměstí Sítná, B-732
Konzultační hodiny (nutná předchozí
emailová domluva): úterý 8:00 - 10:00, čtvrtek 8:00-10:00
 
Ing. Petr Písařík, Ph.D.petr.pisarik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 798
Kladno, náměstí Sítná, B-333
Odborný asistent, Fakultní rozvrhář, Fakultní správce Moodle ČVUT, KH: PO 10-12 nutná domluva předem
 
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.sarka.pitrova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.vladimir.pitschmann@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 774 739 422
Kladno, Sportovců, K-307
Konzultační hodiny: úterý 10:00-13:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
MUDr. Robert Pleskot robert.pleskot@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Lékař, lektor urgentní medicíny
 
Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.jaroslav.pluhar@fbmi.cvut.cz
tajemník
člen kolégia
člen grémia
vedoucí / děkanát
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 358 418
Kladno, náměstí Sítná, B-633
 
doc. Ing. František Podzimek, CSc.frantisek.podzimek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 602 112 307
Kladno, Sportovců, K-308
Konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 - 15:00 (nutná předchozí
e-mailová nebo telefonická domluva)
 
doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.jan.pokorny@fbmi.cvut.cz
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 934
Kladno, Sportovců, K-308
 
Ing. Tomáš Pokorný tomas.pokorny@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-424
Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 14:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Mgr. Michaela Pomaki
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Kristýna Poncová, Ph.D.kristyna.poncova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-134
 
doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc.pospisilova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 355 054
Kladno, náměstí Sítná, B-321
 
Ing. Jitka Possoltová jitka.possoltova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
 
doc. Ing. Oto Potluka, Ph.D.Oto.Potluka@cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Ing. Roman Potůček potucek@fbmi.cvut.cz
vedoucí / projektové oddělení
zaměstnanec / 17911 - projektové oddělení
+420 224 359 958
Kladno, náměstí Sítná, B-620b
 
doc. RNDr. Josef Požár, CSc.josef.pozar@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 604 426 685
Kladno, Sportovců, K-203
Konzultace jsou možné po předchozí e-mailové dohodě.
 
Mgr. Šimon Pražák prazasim@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-122
Konzultační hodiny: Pondělí 14:00 - 16:00 (nutná předchozí domluva emailem)
 
doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D. et Ph.D.jaroslav.prucha@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
Konzultace jsou možné po předchozí telefonní nebo mailové dohodě.
 
Ing. Aleš Příhoda ales.prihoda@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu
+420 605 239 469
Kladno, Sportovců, K-210
Konzultační hodiny: Po - 9-11; 14-15 hod., Út - 9-10 hod. vždy po předchozí emailové domluvě (K-210)
 
R
Ing. Michaela Rabochová rabocmic@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Kladno, Sportovců, K-312
 
Jana Račáková
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.rafl@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 931
Kladno, náměstí Sítná, B-527
Office Hours in Fall 2019/2020: Monday 9.00-10.00.
 
PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D.rebeka.ralbovska@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 355 043
Kladno, Sportovců, K-228
Konzultační hodiny: středa 12:00 - 14:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Denisa Charlotte Ralbovská denisa-charlotte.ralbovska@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu
+420 224 355 043
Kladno, Sportovců, K-228
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 - 16:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
MUDr. Aleš Rára raraales@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Michal Reimer michal.reimer@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-426
 
Ing. Jan Remsa, Ph.D.jan.remsa@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 798
Kladno, náměstí Sítná, B-333
Konzultační hodiny: pátek 8:00 - 16:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Martin Richtr Martin.Richtr@cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 778 764 654
Praha, Jugoslávských partyzánů, B-222
 
doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.rogalewicz@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 358 492
Kladno, náměstí Sítná, B-533
 
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBArosina@fbmi.cvut.cz
děkan
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
člen kolégia
člen grémia
předseda vědecké rady
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 739
Kladno, náměstí Sítná, B-622
 
JUDr. Marika Rosinová marika.rosinova@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, Sportovců, K-211
 
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.roubik@fbmi.cvut.cz
proděkan pro zahraniční styky a PR
člen kolégia
člen grémia
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 603 479 901
Kladno, náměstí Sítná, B-523
profesor, garant oboru Biomedicínský inženýr, tajemník Wine Testing Committee FBMI
 
doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.rozanek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 960
Kladno, náměstí Sítná, B-524
zástupce vedoucího katedry biomedicínské techniky
 
Ř
MUDr. Michal Říha, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
Ing. Roman Říha roman.riha@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, Sportovců, K-229
Konzultační hodiny kdykoli po předchozí mailové domluvě.
 
Josef Řimsa rimsa@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 357 990
Kladno, náměstí Sítná, B-03
správa budovy KOKOS
 
S
Mgr. Anastasia Sedova sedovana@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Mgr. Ksenia Sedova, Ph.D.ksenia.sedova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-123
 
Ing. Libor Seidl libor.seidl@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 605 740 492
 
Ing. Miroslav Selčan miroslav.selcan@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-530
 
Ing. Hana Schaabová hana.schaabova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 357 996
Kladno, náměstí Sítná, B-731
Asistent.
Konzultační hodiny:
V LS: Po 10-12h, Út 14-16h
(nutná předchozí e-mailová dohoda).
 
Ing. Anna Schlenker, Ph.D.anna.schlenker@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
+420 224 355 048
Kladno, náměstí Sítná, B-421
Konzultační hodiny: čtvrtek 11:00 - 13:00 (nutná předchozí emailová domluva).
 
Ing. Jakub Schlenker, Ph.D.jakub.schlenker@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Mgr. Josef Skopalík, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Ida Skopalová skopalova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát propagace
+420 224 355 053
Kladno, náměstí Sítná, B-24
 
Ing. Renáta Skotnicová renata.skotnicova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Jan Skřivan
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Ing. Vladimír Sladký vladimir.sladky@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.smrcka@fbmi.cvut.cz
proděkan pro vědeckou činnost a postgraduální studenty
člen kolégia
člen grémia
člen disciplinární komise
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 576
Kladno, náměstí Sítná, B-624
vedecko-pedagogický pracovník, zástupce vedoucího SPA
 
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.sochavla@fd.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

Praha, Horská 3, A-234f
 
doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.milos.sokol@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 602 302 069
Kladno, Sportovců, K-236
Konzultační hodiny ve čtvrtek 16:00 - 17:00 hod., po předchozí telefonické nebo emailové domluvě
 
MUDr. Michal Soták sotakmic@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Josef Souček josef.soucek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-732
 
Michaela Soukopová michaela.soukopova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
MUDr. Jiří Spilka
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
Ing. Martin Staněk martin.stanek.1@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 733
Kladno, Sportovců, K-229
Konzultační hodiny po předchozí domluvě.
 
Soňa Stehlíková, DiS.stehlikova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
+420 224 359 707
Kladno, náměstí Sítná, B-630
účtárna
 
Mgr. Radim Stein, DiS.steinra2@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Bc. Tomáš Stejskal Tomas.Stejskal@cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Ing. Michaela Steklá michaela.stekla@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 931
Kladno, náměstí Sítná, B-722
 
Mgr. Svitlana Strunina, Ph.D.svitlana.strunina@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 709
Kladno, náměstí Sítná, B-323
Konzultační hodiny: pondělí 10:00 - 12:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Simona Stuchlíková simona.stuchlikova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Tomáš Svoboda tomas.svoboda@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Romana Svobodová Romana.Svobodova@cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.szabo@fbmi.cvut.cz
člen grémia
vedoucí / katedra biomedicínské informatiky
člen vědecké rady
člen disciplinární komise
člen disciplinární komise
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
+420 224 358 487
Kladno, náměstí Sítná, B-432
vedoucí katedry, Konzultační hodiny: středa 8:30 - 10:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Š
prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.gustav.safr@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 775 755 542
 
Ing. Jakub Šebek jakub.sebek@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-731
Ph.D. student
 
Mgr. Milada Luisa Šedivcová milada-luisa.sedivcova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu

 
Romana Šiffnerová siffnerova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 359 915
Kladno, náměstí Sítná, B-325
sekretariát KPO
 
Mgr. Romana Široká, Ph.D.romana.siroka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

Kladno, náměstí Sítná, B-723
konzultační hodiny úterý, čtvrtek 10.00 - 14.00 hod. nutná předchozí domluva (e-mail)
 
Mgr. Tereza Škrampalová tereza.skrampalova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 357 948
Kladno, Sportovců, K-210
Konzultační hodiny: středa 16:00 (vždy po předchozí domluvě)
 
Mgr. Petr Šlechta slechpe1@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.spundmil@fel.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Martina Šrutová srutomar@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Miroslav Štěpán
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 895
Kladno, Sportovců, K-236
 
MUDr. Ing. Lubomír Štěpánek lubomir.stepanek@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Jana Štěpanovská jana.stepanovska@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 936
Kladno, náměstí Sítná, B-122
úterý 9.00-11.00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Jan Štrobl jan.strobl@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-732
 
Ing. Kryštof Šulc Krystof.Sulc@fs.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 352 367
 
doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.Lenka.Svecova@cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
T
Ing. Leoš Tejkl leos.tejkl@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-525
Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 12:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Jan Tesař jan.tesar@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-426
čtvrtek 12:00 - 14:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Jan Tesařík jan.tesarik@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-424
Konzultační hodiny po předchozí emailové domluvě
 
MUDr. Marie Tichá marie.ticha@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
Praha, Studničkova 7, 1
 
prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.tlusty@fel.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 352 816
Praha, Technická 2, B3-348
zástupce vedoucího katedry
 
Ing. et Ing. Daniel Tokar tokardan@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 352 386
Praha, Technická 2, B2-419
 
Ing. Nikola Tomková nikola.tomkova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Tereza Trousilová, DiS.trousilova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - sekretariát děkana
+420 224 358 419
Kladno, náměstí Sítná, B-634
 
Ing. Valeriia Trukhan valeriia.trukhan@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Martina Turchichová, Ph.D.martina.vermachova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-134
 
doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.tysler@fbmi.cvut.cz
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-123
 
U
Ing. Martin Urban
kombinovaný student doktorského programu

 
RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.eva.urbankova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 709
Kladno, náměstí Sítná, B-323
 
Mgr. Jana Urzová, Ph.D.jana.urzova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 709
Kladno, náměstí Sítná, B-323
224358709
 
Mgr. Michaela Ušiaková usiakmic@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
V
Ing. Vojtěch Vaněček Vojtech.Vanecek@fjfi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Jiří Vašek Jiri.Vasek@cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Ing. Veronika Vašková veronika.vaskova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-522
 
Václav Vávra vaclav.vavra@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 357 991
Kladno, náměstí Sítná, A-s113
údržba
 
doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBAbarbora.vegrichtova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 357 947
Kladno, Sportovců, K-327
Konzultační hodiny: pondělí 10.00 - 12.00 (po předchozí emailové domluvě) Místnost: 327
 
Kamila Veselá kamila.vesela@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát pro doktorské studium
+420 224 355 046
Kladno, náměstí Sítná, B-626
 
Ing. Tomáš Veselý tomas.vesely@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
 
Mgr. Eva Veverková eva.veverkova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Kladno, Sportovců, K-204
Konzultační hodiny středa 7.30-8.00 učebna 204, nebo po předchozí domluvě. Tel. 602102783
 
Lukáš Vilím
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
Ing. Martin Vítězník martin.viteznik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 968 574
Chuchel. Třešně nechávejte prosím na sekretariátu.
 
prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.petr.vlcek@fnmotol.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 606 671 677
 
Ing. Petr Volf petr.volf@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 714
Kladno, náměstí Sítná, B-733
Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 16:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Mgr. Vladimír Vondráček vladimir.vondracek@fjfi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Bc. Petra Vosyková vosykova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát pro doktorské studium
+420 224 355 046
Kladno, náměstí Sítná, B-626
referentka - doktorské studium
 
Mgr. Lucia Vrábelová lucia.lukackova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 934
Kladno, náměstí Sítná, B-704
 
doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, MSc.jan.vrba@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 355 039
Kladno, náměstí Sítná, B-423
Docent / Associate Professor, konzultační hodiny pondělí 9:00-11:00.
 
doc. Ing. David Vrba, Ph.D.david.vrba@fbmi.cvut.cz
člen kolégia
člen grémia
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 355 039
Kladno, náměstí Sítná, B-423
Konzultační hodiny: pondělí 9:00 - 11:00
 
prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.vrbova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 403
Kladno, náměstí Sítná, B-322
 
Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.vymetalova@fbmi.cvut.cz
člen disciplinární komise
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 496
Kladno, náměstí Sítná, B-724
Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 16:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
W
MUDr. Iveta Weissová weissive@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Z
Ing. Jakub Zajíc jakub.zajic@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Mgr. Martin Zavadil
kombinovaný student doktorského programu

 
Zuzana Zítková zuzana.zitkova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 901
Kladno, náměstí Sítná, B-536
 
Lucie Zmeškalová lucie.zmeskalova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát pro rozvoj a vnější vztahy
+420 224 358 495
Kladno, náměstí Sítná, B-621
 
Ing. Kateryna Zorina zorinkat@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Praha, Jugoslávských partyzánů, B-642b
 
Ing. Martin Zubek zubekma1@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ž
Mgr. Markéta Žáková marketa.zakova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-320
 
Ing. Kateřina Žambochová katerina.zambochova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-726
 
Aktualizace: 2.10.2020
Back to Top