Seznam partnerských škol

BELGIE

Ghent University

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy B GENT01
 • studium je vhodné pouze pro magisterský stupeň studia st. program Biomedicínské inženýrství, nevhodné pro SIPZ
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 2 studenty Mgr. stupně studia, v maximální délce 5 měsíců
 • požadovaná jazyková úroveň B2 English
 • Language requrements - https://www.ugent.be/prospect/en/administration/application/languagerequirements.htm
 • zaměření na modelování kardiovaskulárního systému
 • termín pro přihlášky na zimní semestr 15. května a pro jarní semestr 15. listopadu.
 • doporučeno řešení diplomové práce
 • studium probíhá v angličtině
 • Ghent University Fact Sheet 2023/2024
 • spolupracující pracoviště: Cardiovascular Mechanics and Biofluid Dynamics Research Group (Prof. Patrick Segers Civ Eng, Ph.D. vedoucí oddělení)
DÁNSKO

Technical University of Denmark Lyngby

ESTONSKO

Tallinn Health Care College

 • nová smlouva na období programu Erasmus+ 2016-2021
 • studium je vhodné pouze pro bakalářský stupeň studia studijního oboru Optika a Optometrie
 • bilaterální dohoda uzavřeno pro max. 2 studenty Bc. studia v maximální délce 2x 5 měsíců
 • studium probíhá v angličtině - požadováná úrověň jazyka B2 English
 • deadline přihlášky na zimní semestr 15. května a pro letní semestr 15. listopadu
 • kontaktní osoba na FBMI Mgr. Markéta Žáková
FINSKO

Aalto University

Helsinky Metropolia University of Applied Sciences

 • smlouva prodloužena na další období programu Erasmus+ 2014-2021
 • studium je vhodné zejména pro bakalářský stupeň studia studijní oboru Optika a optometrie
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty Bc stupně studia, v maximální délce 10 měsíců celkem
 • studium je rozděleno na podzimní a jarní semestr
 • studium probíhá angličtině - požadovaná jazyková úroveň B2 English
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 1. května a pro jarní semestr 1. listopadu.
 • Helsinky Metropolia Fact sheet 
 • Courses for degree program Optometry
 • Course for degree program Physioterapy

University of Oulu

 • smlouva prodloužena na další období programu Erasmus+ 2018-2021
 • studium je vhodné pro všechny stupně studia. Vhodné i pro obor SIPZ.
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max 3 studenty (1 studenta Bc, 1 studenta Mgr, 1 studenta PhD stupně studia), v maximální délce 20 měsíců celkem
 • běžné semestrální pobyty začátek ZS záčátkem měsíce srpna, záčátek LS vždy hned po 1. lednu
 • studium probíhá v angličtině - požadovaná jazyková úroveň B2 English
 • spolupráce s Faculty of Medicine
 • Informace o předmětech
 • deadline pro přihlášky:
  • Celý ak. rok (zář - květen) a zimní semestr (září - prosinec): 30. dubna
  • Letní semestr (leden - květen): 15. října
 • ubytování zajišťuje místní studentský fond PSOAS. Informace a online přihlášky naleznete na https://www.oulu.fi/university/studentexchange/information-for-exchange-students
 • FACT SHEET
 • HOW TO APPLY
FRANCIE

Ecole Centrale de Lille - pouze pro doktorandy!

 • NOVÁ smlouva na období programu Erasmus+ 2017-2021
 • studium je vhodné pouze pro Phd studenty oboru BMKT/BMI
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 2 studenty na 20 měsíců
 • studium probíhá pouze v Angličtině a Francouštině, požadovaná úroveň B2 English/B1 French
 • kontaktní osoba na FBMI - Dr. Vincent Mortet, Ph.D. - vincent.mortet@fbmi.cvut.cz
 • Informace o předmětech:
 • Deadline pro ZS: 30. duben
 • Deadline pro LS: 30. listopad

Ecole d´ingénieurs - ECE Paris

 • smlouva na období programu ERASMUS+ 2020-2021
 • studium je vhodné hlavně pro magisterský obor BME, , eventuelně pro bakalářský obor BMT (menší nabídka předmětů)
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 3 studenty (bc. a mgr. stupně studia) v maximální délce 20 měsíců celkem
 • studium probíhá ve francouzském jazyce (uroveň požadované jazykové úrovně B1), v bakalářském i magisterském studiu jsou nabízeny vybrané předměty v AJ
 • Pro studenty FBMI je nejblizší obor Zdraví a technologie.
 • Deadline pro ZS: 1.května
 • Deadline pro LS: 1. listopadu
 • Zároveň s přihláškou na zahraniční školu je nutné dodat: Certification of language level in English or French depending on the chosen language of instruction:
  • English (IELTS : 6.0 minimum OR TOEFL : 83 IBT OR TOEIC : 780)
  • French (B2 level in one of the following tests: TCF, TEF, DELF, DALF)

Grenoble INP - Institut d'ingénierie et de management

Universite D´Angers ve Francii

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy F ANGERS01
 • studium je vhodné pro magisterský obor SIPZ
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 2 studenty na 6 měsíců
 • studium probíhá ve francouzštině - požadovaná úroveň B1, a v angličtině
 • informace pro přijíždějící studenty
 • nabídka předmětů v angličtině - katalog
 • spolupracující pracoviště: Polytech Angers
 • Deadline přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr – 1. června
  • letní semestr - 1. listopadu

Université de Franche-Comté Besancon

University of Paris-Saclay (Centrale Supélec)

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy F GIF-YVE03
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský program Biomedicínská Technika (BMT) a Informatika a kybernetika ve zdravotnictví (IKZ), 2-letý magisterský obor Biomedicínské inženýrství (BME) a Biomedicínská a klinická informatika (BMKI)
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 1 studenta, v maximální délce 5 měsíců celkem
 • studium probíhá v angličtině a francouzštině, požadavky B1 French a B2 English
 • Deadline přihlášek na partnerské škole: 
  • zimní semestr - 22. dubna
  • letní semestr - 10. listopadu
 • Exchange students are requested to register for a minimum of 24 ECTS per semester 
 • Factsheet CentraleSupeléc 2024/2025
 • Course catalog
HOLANDSKO

Universiteit van Amsterdam

 • smlouva prodloužena v programu Erasmus+ 2014-2021
 • studium je vhodné pouze pro bakalářský a magisterský stupeň studia. Vhodné i pro obor SIPZ.
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 1 studenta Bc. nebo Mgr. stupeň studia, v maximální délce 6 měsíců
 • studium probíhá v angličtině - požadovaná jazyková úroveň B2 English
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 1. května a pro jarní semestr 15. října
 • spolupráce s Faculty of Science (kontaktní osoba Selma Kujundzic)
 • informace o předmětech nabízených touto fakultou zde
 • Exchange Programme Factsheet

University of Groningen

University of Twente

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy NL ENSCHED01
 • studium je vhodné pro všechny stupně studia i pro obor SIPZ
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 3 studenty (jakéhokoliv stupně studia), v maximální délce 15 měsíců celkem.
 • studium probíhá v angličtině
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 1. května a pro jarní semestr 1. října.
 • postup jak podat přihlášku naleznete zde.
 • Informační brožůra
 • požadavek na zkoušku z angličtiny IELTS (min. 6.0) nebo TOEFL-iBT (min. 80) TOEIC (including reading, listening, speaking and writing exam, minimum sum of 670) or Cambridge (CAE or CPE). Více informací zde.

TU DELFT - Delft University of Technology

CHORVATSKO

University of Applied Sciences Velika Gorica

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2023-2028
 • Erasmus kód školy HR ZAGREB08
 • studium je vhodné pouze pro Bc. obor Optika a optometrie
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty v maximální délce 2x5 měsíců
 • studium probíhá v angličtině požadovaná úroveň jazyka B1
 • deadline pro přihlášky:
  • zimní semestr 20. června
  • jarní semestr 10. ledna
 • Application process
 • Přehled studijních předmětů (pdf)
 • Guide for incoming students (pdf)
ITÁLIE

Universitá degli Study di Milano-Bicocca

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy I MILANO16
 • studium je vhodné pouze pro bakalářský studijní program OPT
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 2 studenty na 5 měsíců
 • studium probíhá v italštině, ale konzultace a zkoušky mohou probíhat v AJ.
 • Deadline pro přihlášky:
  • zimní semestr 15. června
  • jarní semestr 15. listopadu
 • požadována Italština B1, v případě, že student nemá potvrzení jazykové znalosti, bude automaticky zařazen do kurzu italštiny pro výměnné studenty (více informací zde)
 • spolupracující pracoviště: Department of Material Science (Prof. Antonio Papagni)
 • Informace pro přijíždějící studenty
 • Informace o výuce v daném oboru OPT
 • Information sheet 2023-2024

Universita degli Studi di Trento (University of Trento)

NĚMECKO

Beuth Hochschule für Technik Berlin

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy D BERLIN04
 • studium je vhodné pro bakalářský a magisterský stupeň studia
 • zejména vhodné pro studijní program OPT
  dále vhodné i pro Bc. studijní program BMT a Mgr. studijní program BME
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 2 studenty na 12 měsíců celkem
 • studium probíhá v angličtině a němčině
 • jazykové požadavky B2 English, B1 German (B2 will be reached after intensive course at start of semester)
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 1. květen a pro jarní semestr 1. listopad
 • spolupracující pracoviště pro obor OPT Beuth Hochschule für Technik Berlin Augenoptik/Optometrie
 • kontaktní osoba na FBMI prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Hochschule Furtwangen University

Ilmenau University of Technology (Technische Universität Ilmenau)

RWTH Aachen (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule)

Technical University of Munich (TUM)

Universität Kassel

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy D KASSEL01
 • studium je vhodné pro všechny stupně studia (vhodné zatím pouze pro Mgr. studijní program NNT – BMKI).
 • bilaterální dohoda je uzavřena obousměrně pro 2 studenty na max. 12 měsíců celkem.
 • požadavky na jazykovou úroveň B2 English
 • deadline pro přihlášky:
  • zimní semestr 15. července
  • jarní semestr 15. ledna
 • Informace pro Erasmus studenty
 • odborné informace podá doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D.
 • spolupráce s Institute of Nanostrukture Technologies and Analytics (kontaktni osoba Prof. Dr. Johann Peter Reithmaier)
NORSKO

Universitet in Tromsø

 • smlouva prodloužena na další období programu Erasmus+ 2014-2020
 • studium je vhodné pro všechny stupně studia. Vhodné i pro obor SIPZ.
 • bilaterální dohoda je uzavřeena pro max. 3 studenty (libovolného stupně studia), v maximální délce 30 měsíců celkem
 • studium probíhá v angličtině - požadavky na jazykovou úroveň B2 English
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 15. dubna a pro jarní semestr 1. října.
 • spolupráce s Faculty of Science and Technology (kontaktní osoba Gunnar Hartvingsen z Department of Computer Science)
POLSKO

Politechnika Ślaska w Gliwicach

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2023-2028 
 • Erasmus kód školy 
 • studium je vhodné pro všechny stupně studia
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty Bc, Mgr nebo PhD stupně studia, v maximální délce do 10 měsíců celkem
 • studium je vhodné bakalářský studijní program BMT a magisterský st. programu BME
 • vhodné i pro zájemce z programů informatického zaměření (IKZ a BMKI)
 • studium probíhá v angličtině nebo v polštině - požadavky na jazykovou úroveň B1 English (bakalářské studium) B2 English (magisterské studium)
 • spolupráce s Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science)
 • spolupráce s Faculty of Biomedical Engineering
 • Informace pro studenty
 • Nabídka předmětů
 • Deadline pro ZS - 1. června
 • Deadline pro ZS - 1. prosince
RAKOUSKO

Fachhochschule Technikum Wien

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy D FURTWAN01
 • studium je vhodné pro bakalářský (obor BMT a BMI), pouze pro magisterské obory BME, PMB. Nevhodné pro obor SIPZ
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 3 studenty (Bc. a Mgr.) v maximální délce 30 měsíců celkem
 • magisterské studium probíhá v angličtině - požadavky na jazykovou úroveň B2 English, B2 German
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 15. května a pro jarní semestr 15. listopadu
 • spolupracující pracoviště: Department of Biomedical Engineering (FH-Prof. DI Dr. Stefan Sauermann, Program Director Biomedical Engineering Sciences)
 • Informace pro přijíždějící studenty
RUMUNSKO

Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa" Iasi

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy RO IASI04
 • studium je vhodné pro bakalářský stupeň studia (program BMT a FZT) a magisterský stupeň studia (program BME
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty FZT, v maximální délce 10 měsíců celkem a pro 4 studenty BMT/BME v max. délce 20 měsíců celkem.
 • studium probíhá v angličtině nebo rumunštině - požadavky na jazykovou úroveň B1 Romanian/ B2 English
 • spolupráce s Facultatea de Bioinginerie Medicala
 • Deadline pro ZS – 10. července
 • Deadline pro LS - 15. listopadu
 • English programs
 • Informace pro přijíždějící studenty

University POLITEHNICA of Bucharest

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy RO BUCURES11
 • studium je vhodné pro všechny stupně studia pouze technicky zaměřených studijních programů
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 5 studentů v maximální délce 25 měsíců
 • studium probíhá v angličtině nebo rumunštině - požadavky na jazykovou úroveň B2 English
 • spolupráce s Faculty of Medical Engineering (FIM)
  • Deadline pro ZS – 30. června
  • Deadline pro LS - 30. listopadu
 • Study Mobility information
 • Informace pro přijíždějící studenty
SLOVENSKO

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy SK BRATISL06
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský program Bezpečnost a ochrana obyvatelstva (BOO), pro 2letý magisterský program Civilní nouzové plánování (CNP) a pro doktorský program Civilní nouzová připravenost (CNP - PhD)
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 3 studenty Bc., 3 studenty Mgr. a 2 studenty PhD studijního programu vždy na max. 5 měsíců
 • studium probíhá ve slovenštině
 • Termíny přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr – 15. června
  • letní semestr – 1. prosince
 • Informace pro přijíždějící studenty
 • Bakalářský studijní program  BOOM
 • Magisterský studijní program BOOM

Katolícka univerzita v Ružomberoku

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy SK RUZOMBE01
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský program Fyzioterapie (FZT), Radiologická asistence (RA), Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (LDZ) a Zdravotnické záchranářství (ZZ)
 • studium je doporučené pro 2letý magisterský program Aplikovaná fyzioterapie (AFZT)
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty z každého oboru na 5 měsíců
 • studium probíhá ve slovenštině
 • spolupráce s Fakultou zdravotníctva
 • (kontaktní osoba PhDr. PaedDr. Mária Nováková, Ph.D. katedrální koordinátor)
 • Termíny přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr - 31. května
  • letní semestr - 30. listopadu
 • Informace pro přijíždějící studenty

Prešovská univerzita v Prešově

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy SK TRNAVA02
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský program Radiologická asistence, 3letý bakalářský program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, 3letý bakalářský program Fyzioterapie a nově pro 2letý magisterský program Aplikovaná fyzioterapie.
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty RA nebo LDZ, v maximální délce 10 měsíců celkem
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro 2 studenty FZT nebo AFZT v maximální délce 10 měsíců celkem
 • studium probíhá ve slovenštině
 • spolupráce v rámci Radiologického asistenta a Laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví je uzavřena s Fakultou zdravotníckych odborov, Katedrou medicínsko - technických odborov (kontaktní osoba PhDr. Ľubica Rybárová, Ph.D. katedrální koordinátor)
 • spolupráce v rámci 3letého bakalářského programu Fyzioterapie a 2letého magisterského programu Aplikovaná fyzioterapie je uzavřena s Fakultou zdravotníckych odborov, Katedrou fyzioterapie (kontaktní osoba PhDr. Katarína Urbanová, katedrální koordinátor)
 • Deadline přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr - 15. června
  • letní semestr - 15. listopad
 • Fact sheet 2021
 • Studijní programy
 • Informace pro zájemce - přihlášky

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Technická univerzita v Košiciach

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy SK KOSICE03
 • studium je doporučené pro všechny stupně studia – vhodné pro Bc. st. program Biomedicínská technika, Mgr. st. program Biomedicínsk inženýrství a doktorský studijní program Biomedicínské inženýrství
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 5 studentů, v maximální délce 20 měsíců celkem
 • studiu probíhá ve slovenštině
 • spolupráce s Fakultou strojní (kontaktní osoba doc. Ing Radovan Hudák, Ph.D.).
 • Deadline přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr - 30. června
  • letní semestr - 30. listopadu
 • Infosheet 2024/2025

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy SK TRENCIN01
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský program Fyzioterapie a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví a 2letý magisterský program Aplikovaná fyzioterapie
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 4 studenty Bc. a Mgr. stupně studia, v maximální délce 20 měsíců celkem
 • studium probíhá ve slovenštině
 • spolupráce s Fakultou zdravotnictva (kontaktní osoba PhDr. Pavel Grabczak, Ph.D., fakultní koordinátor)
 • Deadline přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr - 1. června
  • letní semestr - 1. prosince
 • Studijní plány všech programů
 • Informace pro přijíždějící studenty

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Žilinská univerzita

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy SK ZILINA01
 • studium je doporučené pro Bc. studijní program Bezpečnost a ochrana obyvatelstva, Mgr. studijní program Civilní nouzové plánování a Phd studijní program Civilní nouzová připravenost
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 4 studenty (jakéhokoliv stupně studia), v maximální délce 20 měsíců celkem
 • studium probíhá ve slovenštině
 • spolupráce s Fakultou bezpečnostného inžinierstva
 • Termíny přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr - 15. června
  • letní semestr - 30. listopadu
 • Erasmus Fact sheet 2022/2023
ŠPANĚLSKO

Universitat Politecnica de Catalunya Barcelona Tech (UPC)

 • smlouva podepsána na období programu Erasmus+ 2015-2020
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský obor Optika a Optometrie
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty (bakalářského stupně studia), v maximální délce 10 měsíců celkem
 • studium probíhá ve španělštině B2, materiály ke studiu k dispozici v AJ
 • spolupráce s Facultat d´Óptica i Optometria de Terrassa (FOOT) (kontaktní osoba Dr. Joan Gispets - fakultní koordinátor/ka)
 • Deadline:
  • Autumn term  - 1st April - 1st June
  • Spring term - 20th October - 20th December
 • Informace o ubytování: jose.luis.melgosa@upce.edu, informace https://serveis.terrassa.upc.edu/seccio/oiri/pags/65

Mondragon Unibertsitatea

 • smlouva podepsána na období programu Erasmus+ 2017-2021
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský obor BMT
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty (bakalářského a magisterského stupně studia), v maximální délce 10 měsíců celkem
 • tudium probíhá v angličtině B2 a ve španělštině B2
 • spolupráce s Faculty of Engineering
 • Deadline:
  • Autumn term  - 15th May
  • Spring term - 15th November
 • Informace o ubytování: http://www.mondragon.edu/en/international/student-guide/accomodation
ŠVÉDSKO

Linköping University

 • nová smlouva v programu Erasmus+ 2022
 • studium je vhodné pro Bc programy Biomedicínská technika (BMT) a Informatika a kybernetika ve zdravotnictví (IKZ) a pro Mgr program Biomedicínské inženýrství (BME)
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 2 studenty v maximální délce 20 měsíců celkem
 • požadovaná jazyková úroveň B2 English
 • termín pro přihlášky na zimní semestr 15. dubna a pro jarní semestr 15. října.
 • studium probíhá v angličtině a Švédštině
 • Informace pro Exchange studenty
 • Katalog předmětů
Back to Top