Přijímací řízení ke studiu od akademického roku 2024/2025

Chcete se na něco zeptat? Zajímají vás podrobnosti o studiu, ubytování, stravování… Kontaktujte nás na facebooku.

Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí zájemcům o studium přípravné kurzy (výběr kurzu dle podmínek přijímacího řízení do příslušného studijního programu).

Bakalářské studium#bakalarske
BMT ICTM ICTM

Biomedicínská technika

Informatika a kybernetika ve zdravotnictví
specializace: Biomedicínská informatika

Informatika a kybernetika ve zdravotnictví
specializace: Informační a komunikační technologie

     
OPT RA FZT

Optika a optometrie

Radiologická asistence

Fyzioterapie

     
ZZ ZL PRKS

Zdravotnické záchranářství

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

Navazující magisterské studium#magisterske
BME SIPZ CNP  

Biomedicínské inženýrství

Systémová integrace
procesů ve zdravotnictví

Civilní nouzové plánování

 
       
BMT BMKI BLM  

Aplikovaná fyzioterapie

Biomedicínská a klinická informatika

Biomedicínské laboratorní metody

 
JAK NA TO (průvodce přijímacím řízením)#jaknato
Back to Top