Dokumenty a Formuláře

Dokumenty

Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství
Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze od 29. 10. 2022
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií č. 1/2022
Řád doktorského studia - platnost od 31.1.2018
Formuláře a informace
Back to Top