Vypsaná témata disertačních prací - Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Název Školitel Školitel-specialista
Konstrukce biosenzorů pro diagnostiku galektin-dependentních nádorů doc. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.  
Efekt terapie fokuzovanou rázovou vlnou v časném stadiu syndromu kubitálního kanálu doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D.
Hodnocení svalové spasticity na základě analýz dynamických parametrů pohybu doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Metody hodnocení pohybových dat těla v distanční medicíně doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D.  
Metody měření a hodnocení léčby kloubních patologií využitím perspektivních kinematických parametrů pohybu doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
Metody a systém pro hodnocení fyzického a psychického stavu personálu doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D., Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Metody pro hodnocení bezkontaktního záznamu pohybu a určení zdravotního stavu pacientů na lůžku doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Aplikace chytré endoprotézy kyčelního kloubu pro monitorování vnitřního prostředí těla a stavu endoprotézy doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. Ing. Zdeněk Čejka, ProSpon spol.s r.o.
Metody hodnocení polysomnografických vyšetření během spánku v predikci Alzheimerovy nemoci doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D., NUDZ
Metody zpracování a archivace kinematických a fyziologických dat v distantčním monitoringu fyzického a psychického stavu osob Ing. et Ing. Hejda, Ph.D. Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D. (NUDZ)
doc. Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D. (FTK UP)
doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.
Metody a systémy pro hodnocení fyzického a psychického stavu personálu během analogových a vesmírných misí Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D. doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.
pplk. MUDr. Markéta Hejsková
Konstrukce experimentálních biosenzorů pro diagnostiku galektinů ve složitých matricích typu krevního séra doc. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.  
Příprava, charakterizace a optimalizace glyko-nanomateriálů s terapeutickým potenciálem doc. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.  
Zpětnovazební metody a systémy pro udržování fyzické kondice personálu v ICE prostředí Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D. doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.
Back to Top