Studentský Majáles opět nezklamal

Datum akce
Místo akce
Kladno

KLADENSKÝ MAJÁLES SI UŽILI NEJEN STUDENTI

Po covidové odmlce se opět uskutečnil Kladenský Majáles 27. dubna ve venkovních prostorách Kasáren, který pořádali studenti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci s fakultou. Kladnem prošel studentský průvod, v jehož čele šel rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., a děkan Fakulty biomedicínského inženýrství prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA. 

Obrázek odebrán.

Kromě hudebních kapel vystoupilo se svým tanečním programem i několik žákovských skupin. Nechyběl ani doprovodný program a přívětivé počasí. 

Kdo tam byl, akci si užil! A jak moc, to si můžete prohlédnout zde na fotografiích Kryštofa Waňka. 

 

Back to Top