Publikujeme v Scientific Reports

Datum akce
Místo akce
Kladno

Vědecký tým Nekonvenční umělé plicní ventilace z FBMI publikoval v prestižním recenzovaném časopise Scientific Reports

V novém čísle prestižního mezinárodního recenzovaného časopisu Scientific Reports byl publikován odborný článek „Novel design of inspiratory flow generation and gas mixing for critical care ventilators suitable for rapid production and mass casualty incidents“, jehož autory jsou prof. Ing. Karel Roubík, PhD., Ing. Václav Ort, MUDr. Lenka Horáková a Ing. Šimon Walzel z katedry biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

Nouzový plicní ventilátor CoroVent vyvinutý v reakci na nedostatek ventilátorů při pandemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 se svou inovativní konstrukcí značně odlišuje od konstrukce prakticky všech moderních ventilátorů používaných v klinické praxi. Nevyužívá proporcionálně řízené ventily a nevyužívá zpětnovazební řízení průtoku v průběhu inspiria. Konstrukční řešení Coroventu využívá rychlé elektricky řízené ventily s velmi dlouhou životností, které ještě před několika málo lety nebyly na trhu dostupné.

O unikátním řešení, které umožňuje výrobu ventilátorů z relativně dobře dostupných a levných komponent, se dočtete zde.

Roubik, K., Ort, V., Horakova, L., & Walzel, S. (2023). Novel design of inspiratory flow generation and gas mixing for critical care ventilators suitable for rapid production and mass casualty incidents. Scientific Reports, 13(1), 7153.
 

Back to Top