Publikace v prestižním časopise

Datum akce
Místo akce
Kladno

VÝZKUM ODBORNÍKŮ Z FAKULTY BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ PUBLIKOVÁN V PRESTIŽNÍM LÉKAŘSKÉM ČASOPISE FRONTIERS IN PEDIATRIC

Ing. Leoš Tejkl, student doktorského studia Biomedicínské inženýrství na Fakultě biomedicínského inženýrství, publikoval článek "Reducing the time delay of oxygen transport to the neonate on continuous positive airway pressure support: A bench study“ v prestižním lékařském časopise Frontiers in Pediatric.

Předčasně narozené děti často vyžadují v průběhu léčby kyslíkovou podporu. Systémy pro podávání kyslíku jsou vyvinuty tak, aby byla zajištěna adekvátní oxygenace novorozenců. V těchto systémech bylo zjištěno několik faktorů, které přispívají k časové prodlevě mezi změnou nastavené inspirační frakce kyslíku a jeho skutečným dodáním do tkání. 

Ing. Tejkl a doc. Kudrna navrhli a realizovali systém urychlující dodávku kyslíku novorozeneckému pacientovi, který byl nazván O2 flash systémem a byl zapsán jako užitný vzor pod číslem PUV 2020-38066. 

Prezentovaná studie dokazuje možnosti snížení fyzikálního zpoždění v dodávce kyslíku novorozencům pomocí systému realizovaného na FBMI.
 

Back to Top