Praktická první pomoc ve školách

Datum akce
Místo akce
Praha

BUDOUCÍ ZÁCHRANÁŘI ŠKOLILI DĚTI V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

Ke konci semestru se naši studenti studijního programu Zdravotnické záchranářství zapojili do několika vzdělávacích akcí, které byly určené pro žáky středních a základních škol.

Navázali jsme na pilotní projekt z loňského roku „Záchranář naživo“ na Základní škole Vladislava Vančury v Praze Zbraslavi, který byl podporován městkou částí Praha-Zbraslav. Toto setkání se uskutečnilo 31. 5. 2024 a bylo určené pro žáky 9. tříd, kteří si prakticky vyzkoušeli první pomoc na třech specifických stanovištích.
V průběhu celého dopoledne se žáci učili, jak správně resuscitovat za pomoci moderních resuscitačních figurín, které dávají zpětnou vazbu zachráncům, a to s pomocí AED. Druhou částí školení byl nácvik zástavy masívního krvácení a třetí část zahrnovala nácvik správného postupu u bezvědomé osoby a práci s aplikací Záchranka.

Druhou akcí, která proběhla 21. 6. 2024 na Klasickém gymnáziu Modřany v Praze, byl Den zdraví. Studenti téměř všech ročníků si vyzkoušeli správnou resuscitaci, zástavu masívního krvácení a další život zachraňující úkony. Mohli si prohlédnout vybavený sanitní vůz se zajištěným dospělým pacientem v podobě fakultního HI-TECH simulátoru.      

Na formu a průběh školení jsme obdrželi pozitivní ohlasy a to jak ze strany žáků, tak i vyučujících.

Děkujeme Nelly Grubnerové, Anně Podracké, Tomáši Hacaperkovi, Mikoláši Zíkovi a Patriku Zderčíkovi za organizaci a vedení skvělého školení a rovněž za výbornou reprezentaci naší fakulty.

 

Text: Pavel Böhm

Foto: Václav Adámek

Back to Top