Odborné exkurze pro bezpečnostní odborníky

Datum akce
Místo akce
Kladno

Studenti prvních ročníků bakalářského studijního programu Bezpečnost a ochrana obyvatelstva a navazujícího magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování absolvovali sérii zajímavých a odborně přínosných exkurzí. 

Exkurze velmi kvalitně připravili naši odborní partneři: Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Kamenná u Příbrami, 314. centrum výstrahy ZHN Armády ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR Zbiroh,  a Dopravní podnik HMP v rámci ukázky Ochranného systému pražského metra. 

Studenti se seznámili s úkoly a postupy daných organizací při řešení mimořádných a krizových situací a prakticky si procvičili některé postupy v rámci ochrany proti zbraním hromadného ničení. 

Odborné exkurze jsou nesporným přínosem pro profesní přípravu bezpečnostních odborníků a přispívají k lepšímu provázání výukové teorie a reálné praxe. Cestou spolupráce s našimi odbornými partnery tak mají studenti možnost seznámit se s novými poznatky v daných oborech a také některé problematiky prakticky procvičit. 

Back to Top