Nabídka předmětů partnerských univerzit EuroteQ

Vážené studentky, vážení studenti, (English version follows Czech text)

rádi bych Vás touto cestou informovali o spuštění aktualizovaného katalogu online kurzů projektu EuroTeQ na zimní semestr 2024/25. Katalog je nově rozšířen o předměty další partnerské univerzity EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) ve Švýcarsku.

 Katalog předmětů je dostupný v systému EduXchange: EduXchange.EU

Po vybrání vaší domovské univerzity (CTU) v prvním kroku můžete katalogem pohodlně listovat.

Přihlašování na předměty probíhá obdobně jako v předchozích bězích, tedy formou zaslání emailu paní Ing. Andree Vavřinové - andrea.vavrinova@cvut.cz , kam uvedete následující informace:

  • jméno a příjmení,
  • předmět, o jaký máte z katalogu zájem,
  • osobní číslo studenta ČVUT,
  • fakultu a obor, který na ČVUT studujete,
  • typ studia (BA/MA/PhD).

Termín, do kdy je možné se přihlašovat, je stanoven do: 29. 7. 2024

Před přihlášením si, prosím, pozorně přečtěte bližší informace k projektu EuroTeQ a katalogu předmětů na webových stránkách Katalog kurzů | Euroteq | České vysoké učení technické v Praze (cvut.cz)

Věnujte také, prosím, pozornost i nejčastěji kladeným otázkám FAQ: FAQ | Euroteq | České vysoké učení technické v Praze (cvut.cz)

V případě dalších dotazů se obracejte, prosím, přímo na paní Ing. Andreu Vavřinovou - andrea.vavrinova@cvut.cz.

Zapojením do projektu EuroTeQ se studenti automaticky stávají členy komunity EuroTeQ a souhlasí se zasíláním informací o dalších akcích EuroTeQ a s vyplněním dotazníku spojeného s projektem.

Věřím, že i nyní vás aktualizovaný katalog předmětů EuroTeQ osloví a využijete tak možnost virtuálního studia na prestižních evropských univerzitách.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open call for EuroteQ Course catalogue

Dear students,

We would like to inform you about new edition of EuroTeQ Course Catalogue for winter semester 2024/25. There are new courses from another partner university EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) in Switzerland in the Course Catalogue.

Updated offer is available in new EduXchange system: EduXchange.EU

After you choose your home university (CTU) you can browse the catalogue easily.

If you are interested in courses provided by partner's institutions and would like to enrol, please send an email to Ms. Andrea Vavrinova: andrea.vavrinova@cvut.cz and provide her following information:

- name and surname,
- the title of course you are interested in,
- your personal CTU student number,
- your faculty and study program at CTU,
- type of study (BA/MA/PhD).

 The deadline is as follow: 29th July 2024

More information about the EuroTeQ project itself can be found on this link: Course CATALOGUE | Euroteq | České vysoké učení technické v Praze (cvut.cz)

Be also aware of FAQ's : FAQ | Euroteq | České vysoké učení technické v Praze (cvut.cz)

If you have any further questions, please, contact Ms. Andrea Vavrinova - andrea.vavrinova@cvut.cz.

By joining the EuroTeQ project, students automatically become members of the EuroTeQ community. As the ambassadors of EuroTeQ, they agree to answer a questionnaire.

I hope that you will find the updated EuroTeQ Course Catalogue appealing and that you will take an advantage of the opportunity to study virtually at prestigious European universities.

Back to Top