Lidé - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

ABCČDEFGHJKLMNOPRŘSŠTUVWZ
A
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Mgr. Hana Altmanová
kombinovaný student doktorského programu
 
B
MUDr. Tomáš Belšan, CSc.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Ing. Matyáš Bernard
kombinovaný student doktorského programu
 
RNDr. Jan Bobek, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
PhDr. Mgr. Pavel Böhm, Ph.D., MSc., MBA
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: středa 10:00 - 12:00 (lichý týden) nebo dle předchozí e-mailové komunikace.
 
MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny po předchozí dohodě e-mailem nebo telefonicky.
 
doc. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky.
 
MUDr. Magdaléna Bojić
kombinovaný student doktorského programu
 
Mgr. Martin Brach
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny pondělí 15:00-16:00, vše dle předchozí dohody e-mailem.
 
Ing. Petr Braťka
kombinovaný student doktorského programu
doktorand
 
Mgr. Tibor Brečka, MBA, LL.M.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kombinovaný student doktorského programu
Konzultační hodiny: úterý 13:00 - 15:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
konzultační hodiny po předchozí dohodě telefonem či e-mailem
 
Ing. Aneta Břízová
prezenční student doktorského programu
 
C
Ing. Martina Caithamlová
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
Zástupce garanta studijního programu SIPZ.. Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 13:00.
 
Č
Ing. Tomáš Čermák, DiS.
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Denisa Charlotte Čermáková, LL.M.
kombinovaný student doktorského programu
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 - 16:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Mgr. Michal Černý
kombinovaný student doktorského programu
 
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Ing. Slávka Čubanová
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Yulia Čuprová, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny:
Úterý 9:00 - 10:00 a čtvrtek 13:00 - 14:00 (předchozí emailová domluva).
 
D
Mgr. Martina Dingová Šliková, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy e-mailem
 
PhDr. Monika Donevová, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny - čtvrtek 12:30 - 13:30 hodin - místnost K 202
 
Mgr. et Mgr. Filip Dostál
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Tomáš Dropa
kombinovaný student doktorského programu
 
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
konzultační hodiny po předchozí domluvě
 
F
Mgr. Tereza Fejfárková
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: středa 16:00 (vždy po předchozí domluvě)
 
MUDr. Lenka Fialová, CSc.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: po předchozí dohodě
 
Mgr. Petra Fialová
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
středa 7:30-8:00 nebo 16:00-16:30 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Hana Fojtášková Petřeková
prezenční student doktorského programu
 
Mgr. Kateřina Franců
kombinovaný student doktorského programu
 
PhDr. Tomáš Fröhlich, DiS.
kombinovaný student doktorského programu
 
G
Mgr. et Mgr. Pavel Gazárek
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Klára Gillernová
kombinovaný student doktorského programu
 
H
Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: čtvrtek 8-10h (nutná předchozí
emailová domluva),jiri.halaska@fbmi.cvut.cz
 
Mgr. Dita Hamouzová
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kombinovaný student doktorského programu
konzultační hodiny: Nemocnice Kladno po předchozí mailové domluvě
 
MUDr. Lukáš Handl
kombinovaný student doktorského programu
 
Mgr. Renata Havránková, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny po předchozí dohodě telefonicky nebo mailem
 
Ing. Jan Hejda, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny:
pondělí 16:00 - 18:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
MUDr. Markéta Hejsková
kombinovaný student doktorského programu
 
MUDr. Tomáš Heřman
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kombinovaný student doktorského programu
konzultační hodiny po předchozí domluvě mailem či telefonicky
 
Mgr. Adéla Hofmannová
kombinovaný student doktorského programu
 
doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., dr. h. c.
proděkan pro studium a pedagogickou činnost
člen kolégia
člen grémia
vedoucí / katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny:
Úterý 14:00 - 16:00 (předchozí emailová domluva)
 
Jakub Horák
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Mgr. Petr Houdek
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Michal Hrubý
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Jana Hudzietzová, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny:
Čtvrtek 10:00 - 11:50 (předchozí emailová domluva)
 
Mgr. Václava Hušková
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: úterky 10:00-12:00,
 
MUDr. Tomáš Hyánek
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kombinovaný student doktorského programu
 
Bc. Ján Hýbl
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
J
Mgr. Eva Jandová
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: po domluvě - mailem, telefonem
 
Ing. Markéta Janů
kombinovaný student doktorského programu
Konzultační hodiny: středa 12:00 - 13:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
MUDr. Petr Jelínek
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
úterý 8:00 - 10:00, případně po dohodě prostřednictvím e-mailu: petr.jelinek@fwds.cz
 
K
Ing. Petra Kadlec Linhartová
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Ondřej Kalivoda
kombinovaný student doktorského programu
Generální ředitelství cel, Protidrogové oddělení Brno
 
Ing. Aleksei Karavaev
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Mgr. Marie Klečková
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Hana Kličková
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
sekretariát KZOOO, Úřední hodiny: viz https://www.fbmi.cvut.cz/cs/fakulta/pracoviste?section=kzooo
 
Ing. Ivan Koleňák
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: středa 13.00 hod, vždy po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
 
Ing. Michal Kopřiva
kombinovaný student doktorského programu
 
Mgr. Jitka Kosáčková
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Veronika Kotolová
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Mgr. Zbyněk Koukolík
kombinovaný student doktorského programu
 
Mgr. Ondřej Krahula, MBA
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Ing. Tomáš Kratina, MBA
kombinovaný student doktorského programu
 
MUDr. Lucie Křivohlavá
kombinovaný student doktorského programu
 
Mgr. Luboš Křížek
kombinovaný student doktorského programu
 
doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: čtvrtek 8:00 - 9:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Mgr. Bc. Eva Kutílková, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
MUDr. Václav Kvítek
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
L
Ing. Lýdie Leová
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Lucie Lidická
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: každou středu od 7-8h nebo po předchozí mailové dohodě.
 
Mgr. Martina Lopotová, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny po domluvě na mailu: martina.lopotova@fbmi.cvut.cz, a/nebo niem11@seznam.cz
 
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
konzultační hodiny po předchozí dohodě mailem nebo telefonicky
 
Ing. Margarita Lukašiková
kombinovaný student doktorského programu
 
M
Ing. Jakub Marek, MSc.
kombinovaný student doktorského programu
 
MUDr. Radek Matlach
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
konzultační hodiny: středa 14:00-16:00
 
Ing. Kristýna Matoušová
kombinovaný student doktorského programu
 
PhDr. Lukáš Miklas, MBA
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Petr Mirovský, LL.M.
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Milan Mráz
kombinovaný student doktorského programu
 
N
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.
člen vědecké rady
člen disciplinární komise
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
konzultační hodiny po předchozí dohodě telefonicky nebo mailem
 
Ing. Václav Navrátil, MBA
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kozultační hodiny v liché čtvrtky mezi 10 až 12 hodinou a to výhradně po předchozí tel. domluvě.
 
RNDr. Martina Nedbalová, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
MUDr. Jiří Nedělka
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Mgr. Eva Němec Veverková
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny středa 7.30-8.00 učebna 204, nebo po předchozí domluvě. Tel. 602102783
 
O
MUDr. Daniela Obitková
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kombinovaný student doktorského programu
konzultační hodiny: Po-Čt 14:00 vždy po e-mailové domluvě
 
P
Mgr. Marek Pačmag, MBA, LL.M.
kombinovaný student doktorského programu
 
MUDr. Emil Pavlík, CSc.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
konzultační hodiny úterý 14-16
 
Ing. Ondrej Pecha
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Zdeněk Petřík
kombinovaný student doktorského programu
 
prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: úterý 10:00-13:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
MUDr. Robert Pleskot
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Lékař, lektor urgentní medicíny
 
doc. Ing. František Podzimek, CSc.
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 - 15:00 (nutná předchozí
e-mailová nebo telefonická domluva)
 
PhDr. Mgr. Antonín Pojeta, LL.M.
kombinovaný student doktorského programu
 
doc. RNDr. Josef Požár, CSc., dr. h. c.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultace jsou možné po předchozí e-mailové dohodě.
 
Ing. Aleš Příhoda
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu
Konzultační hodiny (KL:K-210): Čt- 12-14 hod. vždy po předchozí emailové domluvě
 
R
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D., LL.M., DBA
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: středa 12:00 - 14:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
děkan
člen kolégia
člen grémia
předseda vědecké rady
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Ř
MUDr. Michal Říha, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
S
Mgr. Anastasia Sedova
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Marek Sokol
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., MBA, LL.M.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny ve čtvrtek 16:00 - 17:00 hod., po předchozí telefonické nebo emailové domluvě
 
Ing. Martin Staněk, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny po předchozí domluvě.
 
Ing. Tomáš Svoboda
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu
 
Š
Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny č. kanceláře KL:K-211 úterky 12-14h vždy po předchozí emailové domluvě
 
Ing. Miroslav Štěpán
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
T
prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
zástupce vedoucího katedry
 
U
Ing. Martin Urban
kombinovaný student doktorského programu
 
V
doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: pondělí 10.00 - 12.00 (po předchozí emailové domluvě) Místnost: 327
 
Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Ing. Petr Volf, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 16:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Mgr. Lucia Vrábelová
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Ing. Miloslav Vrána
kombinovaný student doktorského programu
 
Z
Ing. et Ing. Petr Zollman
kombinovaný student doktorského programu
 
Aktualizace: 1.8.2023
Back to Top