Lidé - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

BCČDFHChJKLMNPSŠTVWZ
B
Ing. Sára Barboríková
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Adam Bohunčák
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Mgr. Bc. Jitka Bonková Sýkorová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Jiří Brada
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Petr Braťka, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
doktorand
 
Ing. Jan Broulím, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Mgr. Aneta Buchtelová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
Konzultace možné pouze po předchozí emailové domluvě.
 
C
Mgr. Vít Caithaml
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Mgr. Eva Caithamlová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
sekretariát katedry
 
Č
Ing. Martina Čespivová
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Michaela Gaea Čolakovová
prezenční student doktorského programu
Konzultační hodiny:
Individuálně - po předchozí emailové domluvě
 
D
Ing. Marek Doksanský
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
F
Bc. Dominik Fiala
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
prof. Ing. Anton Fojtík, CSc.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Tomáš Funda
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
H
Mgr. Ladislav Habiňák
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
 
doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.
člen grémia
vedoucí / katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Konzultace jsou možné po předchozí telefonní nebo mailové dohodě.
 
Ing. Jitka Hanusová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
 
Mgr. Jaromír Hanzal
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Zbyněk Hanzal
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Eva Hlavatá
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
 
Daniel Horníček
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Ivana Houserová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Mgr. Ondřej Hrdina
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Filip Hrdlička
prezenční student doktorského programu
 
Ch
Olga Chabr Grillová, MSc.
kombinovaný student doktorského programu
 
J
MUDr. Markéta Janatová, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Vít Janovský
kombinovaný student doktorského programu
Výzkumný projekt UCEEB - RA3, Inteligentní byt s osobním dohledovým systémem
 
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
K
Ing. Adam Kalbáč, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Lenka Karhanová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
PhDr. Andrea Kaščáková
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Jan Kašpar
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Jan Kavalírek
prezenční student doktorského programu
 
prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Radim Kliment, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Bc. Renáta Kreškóciová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Karolína Kufová
prezenční student doktorského programu
 
MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
L
Bc. Simona Ledvinová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
M
Ing. Vojtěch Malina
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Maroš Marcin
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Mgr. Michaela Mašková
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Jiří Millek
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. PhDr. Pavel Mužík, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
doc. Ing. Jan Mužík, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
N
Ing. František Nekola
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Tomáš Novosad
prezenční student doktorského programu
 
P
RNDr. Miroslav Pavelka, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
BcA. Ondřej Peľák
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Mgr. Kateřina Pilátová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Kateřina Prettner
prezenční student doktorského programu
 
doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D. et Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Konzultace jsou možné po předchozí telefonní nebo mailové dohodě.
 
S
Ing. Jakub Schlenker, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Mgr. Josef Skopalík, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Renáta Skotnicová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.
člen disciplinární komise
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
vedecko-pedagogický pracovník, zástupce vedoucího SPA
 
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Tomáš Svoboda
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Romana Svobodová
prezenční student doktorského programu
 
Š
Mgr. Milada Luisa Šedivcová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Adam Škůrek
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Petr Šrotýř
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
 
T
MUDr. Marie Tichá
kombinovaný student doktorského programu
 
MUDr. Pavel Trnka
kombinovaný student doktorského programu
 
V
Ing. Tomáš Veselý, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Martin Vítězník
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
kombinovaný student doktorského programu
Chuchel. Třešně nechávejte prosím na sekretariátu.
 
Ing. Martina Vlasáková
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
W
Mgr. Pavlína WALTER, MBA
kombinovaný student doktorského programu
 
Z
Ing. Adam Zach
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Martin Zubek
kombinovaný student doktorského programu
 
Aktualizace: 28.6.2024
Back to Top