Lidé - katedra biomedicínské techniky

ABCČDEFGHChKLMNOPRSŠTUVWZŽ
A
Ian Azarov, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
B
Thomas Bachman
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Researcher, CTU in Prague, FBMI
 
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Aneta Benešová
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Vladimír Bičík, CSc.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Ladislav Bís
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu
Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 12:00 (po předchozí emailové domluvě)
 
Ing. Václav Bláha
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Michaela Borůvková
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Matouš Brunát
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
 
doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MBA
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny - čtvrtek 10:00-11:00 (po předchozí telefonické domluvě)
 
C
Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Zástupce garanta studijního programu SIPZ.. Konzultační hodiny: středa 9:00 - 10:00.
 
Č
Ing. Michaela Černá
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Filip Černý
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Martin Čvančara, MBA
kombinovaný student doktorského programu
 
D
Ing. Hana Děcká
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Asistent, rozvrhář KBT a referent KBT pro Moodle a MS Team. Konzultační hodiny - dle domluvy.
 
Ing. Gleb Donin, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
středa 14:00 - 16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Kateřina Dunovská, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
E
Ing. Anna Erfányuková
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
Tajemník KBT| Konzultační hodiny dle individuální domluvy.
 
F
Mgr. Vlada Filimonenko, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 14:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Eliška Friebová
prezenční student doktorského programu
 
G
Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 14:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Marija Gorelova
kombinovaný student doktorského programu
Konzultační hodiny: pondělí 10:00 - 12:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Richard Grünes, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
odborný asistent
 
H
Ing. Vít Hlaváč
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Kristýna Hlaváčová Poncová, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Martina Holá
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Libor Holík
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Martina Homolková
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu
 
Mgr. Iveta Horáčková
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny po domluvě.
 
Ing. Petra Hospodková, Ph.D., MBA
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
odborný pracovník
 
Ing. Miriam Hošková, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
člen kolégia
člen grémia
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
garant SP Biomedicínská technika/Biomedical Technology, konz. hod.: Po 13-14
 
Ch
Pinelopi Christodoulou
kombinovaný student doktorského programu
 
K
Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny: úterý 10:00-12:00, čtvrtek 10:00-12:00 nebo dle individuální domluvy
 
Bc. Denisa Kaňoková
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Pavel Karásek
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Evgeniia Karnoub
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu
 
prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., dr. h. c.
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny - pátek 11:00-13:30 (po předchozí domluvě)
 
Ing. Tomáš Kolář
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Mgr. Helena Kolářová
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Kristýna Koldová, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Ivana Kubátová, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
L
Ing. Hana Laierová
kombinovaný student doktorského programu
 
Robert Charles Le Moyne, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Anna Ludvíková
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
M
Ing. Lukáš Malena
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Jaroslav Marek
kombinovaný student doktorského programu
 
Mgr. Jitka Mariňáková
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
konzultační hodiny: Út: 9.00-10.00 (po přechozí emailové domluvě)
 
Ing. Barbora Mašková
kombinovaný student doktorského programu
 
doc. Ing. Roman Matějka, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
odborný asistent
 
Ing. Jana Matějková, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
úterý 9.00-11.00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Mgr. Eva Maxová
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
konzultační hodiny - pondělí 14:00 - 15::30 (po předchozí dohodě)
 
Ing. Martin Mayer, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Karla Mothejlová
prezenční student doktorského programu
 
Mgr. Eva Motyčková
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
konzultační hodiny po předchozí emailové domluvě
 
Mgr. Juliána Müllerová
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
N
Ing. Tomáš Nagy
prezenční student doktorského programu
 
prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Marek Novák, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
MUDr. David Novotný
kombinovaný student doktorského programu
 
O
Ing. Václav Ort, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
člen Wine Testing Committee FBMI, konzultační hodiny: úterý 10:00 - 11.30 po předchozí domluvě
 
P
MUDr. Jan Páleník
kombinovaný student doktorského programu
 
prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Jiří Petráček
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
MUDr. Georgia Pigiotou, MSc.
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 12:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
doc. Ing. Marek Piorecký, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny (nutná předchozí
emailová domluva): čtvrtek 8:00-10:00
 
Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 14:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
R
Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Office Hours: Please contact me via email or MS Teams to arrange a meeting.
 
Ing. Veronika Ráfl Huttová
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
Konzultační hodiny: nutná předchozí domluva emailem
 
Ing. Jan Rédr
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu
 
doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Mgr. Hana Rogalewiczová
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
děkan
člen kolégia
člen grémia
předseda vědecké rady
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
proděkan pro zahraniční styky a PR
člen kolégia
člen grémia
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
profesor, garant oboru Biomedicínský inženýr, tajemník Wine Testing Committee FBMI, skladník FBMI
 
doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
člen grémia
člen vědecké rady
vedoucí / katedra biomedicínské techniky
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
zástupce vedoucího katedry biomedicínské techniky
 
RNDr. Marian Rybář
prezenční student doktorského programu
 
S
Mgr. Anastasia Sedova, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Mgr. Ksenia Sedova, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
doc. PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Lenka Strnadová
kombinovaný student doktorského programu
 
Š
Ing. Pavla Šafránková, DiS.
kombinovaný student doktorského programu
 
Mgr. Ivana Šarkanová, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Jakub Šebek
kombinovaný student doktorského programu
Ph.D. student
 
MUDr. Josef Škola
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Jan Štrobl
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
 
T
Ing. Leoš Tejkl, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 12:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Jan Tesařík
kombinovaný student doktorského programu
Konzultační hodiny po předchozí emailové domluvě
 
doc. Dr. rer. nat. Aleš Tichopád, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. et Ing. Daniel Tokar
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Valeriia Trukhan
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Martina Turchichová, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny po předchozí domluvě: pondělí 9 - 12 h, úterý 10 - 11 h či jindy
 
U
Dr. Ronald Ulbricht
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
V
prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
proděkan pro vědeckou činnost a postgraduální studenty
člen kolégia
člen grémia
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Profesor v oboru biomedicínského inženýrství, konzultační hodiny pondělí 9:00-11:00.
 
prof. Ing. David Vrba, Ph.D.
člen kolégia
člen grémia
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny: pondělí 9:00 - 11:00
 
W
Bc. Johan Walzel
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Šimon Walzel
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu
 
Z
Zuzana Zítková
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ž
Ing. Jan Žigmond
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Aktualizace: 28.6.2024
Back to Top