TAČR TREND - Vyhlášení 8. veřejné soutěže z prostředků Národního plánu obnovy

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 5. října 2022 osmou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – podprogram 1 – "Technologičtí lídři" se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších.

Předmětem osmé veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků za účelem naplňování cílů Programu TREND. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice "Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G".

Soutěžní lhůta: začíná 6. 10. 2022 a končí 23. 11. 2022
Vyhlášení výsledků: květen 2023
Začátek realizace: nejdříve červen 2023 a nejpozději srpen 2023
Délka realizace: 12–31 měsíců

Maximální výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 70 %

Podrobnější informace a zadávací dokumentace: https://www.tacr.cz/program-trend-pp1-vyhlaseni-8-verejne-souteze-z-prostredku-narodniho-planu-obnovy/

Back to Top