Přehled vybraných aktuálních výzev + termíny (ke dni 20.09.2023)

MŠMT INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAM INTER-ACTION – LUABA (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR - BAVORSKO)

MŠMT vyhlašuje dne 15. září 2023 VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUABA24, bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko (kód IS VaVaI-VES SMSM2024LU002; dále jen „LUABA24“) v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION.

Vyhlášení veřejné soutěže: 15. 9. 2023 

Počátek soutěžní lhůty: 16. 9. 2023 

Konec soutěžní lhůty (uzávěrka přijímání návrhů projektů): 30. 11. 2023 23:59.59

Na tuto veřejnou soutěž je na celou dobu řešení alokováno celkem 90 mil. Kč.

Maximální výše podpory české části jednoho projektu je na celou dobu řešení stanovena na 5,5 mil. Kč. Minimální výše není stanovena a odvíjí se výhradně od odborných nároků projektu.  V závislosti na výše uvedené alokaci této veřejné soutěže se předpokládá podpora cca 15 projektů.

Doba řešení projektů OD 1. 7. 2024 a doba řešení projektů DO (max.) 31. 12. 2026

Uchazečem ve veřejné soutěži LUABA24 mohou být výzkumné organizace.

SHRNUTÍ LUABA24:  

ZAMĚŘENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUABA24 KATEGORIE VÝZKUMU:  základní výzkum, průmyslový výzkum, experimentální vývoj 

DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU (MAX.): 30 měsíců

TEMATICKÉ OMEZENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE: Počítačové a informační vědy (FORD 1.2); Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum (FORD 2.5), Nanotechnologie (FORD 2.10); Společenské vědy (FORD 5.); Humanitní vědy a umění (FORD 6.) 

UCHAZEČ (typ): Výzkumná organizace 

Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho bavorským partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“

Podrobné informace a zadávací dokumentace: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-v-programu-inter-excellence-ii-10

Back to Top