Den pro ERC

AV ČR vás srdečně zve na první ročník networkingové události pro juniorní vědecké pracovníky s názvem Den pro ERC. Akce je pořádána Akademií věd ČR, Univerzitou Karlovou, Technologickým centrem Praha a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC.

Cílem tohoto výjezdního debatního setkání je poskytnout mladým začínajícím vědcům neformální platformu pro diskusi s řešiteli ERC a ERC CZ grantů a hodnotiteli těchto projektů. Akce je zamýšlena jako předstupeň Národního informačního dne ke grantům ERC.

Den pro ERC má napomoci začínajícím vědeckým pracovníkům seznámit se blíže s ERC granty jako příležitostí pro získání vědecké nezávislosti a realizaci dlouhodobého výzkumného programu. V rámci akce se budete mít možnost dotázat na jakékoli otázky, které vás v souvislosti s ERC napadají, včetně toho, co ERC odlišuje od jiných příležitostí v národním i mezinárodním měřítku a proč byste měli podání takového projektového návrhu zvážit.

Odkaz na web a registraci: https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/kalendar/yiifcalendarevent/897/den-pro-erc

Back to Top