Aktuální výzvy soutěže GA ČR

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení veřejné soutěže Grantovou agenturou České republiky s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2025.

Soutěžní lhůta začíná 9. 2. 2024
Návrhy projektů je možné podávat do 3. 4. 2024
Vyhlášení výsledků veřejné soutěže proběhne 29. 11. 2024

Odkaz na znění výzvy a zadávací dokumentace:

https://gacr.cz/aktualni-vyzvy/

Back to Top