POZVÁNKA: METODIKY ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Datum události

Zdravotnické prostředky v rámci ZUM (zvlášť účtovaného materiálu) se budou hodnotit obdobně, jako je tomu u léků všude tam, kde svou inovací vykročí z me-too skupiny. Přijďte se dozvědět více o tom, co se již několik měsíců rodí v rámci úzké spolupráce mezi Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze a VZP ČR.

Na tomto setkání představí tým CzechHTA z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze společně se zástupci VZP ČR implementaci postupů pro hodnocení zdravotnických prostředků. Členové skupiny CzechHTA pak ukážou metodické postupy pro analýzu dopadu na rozpočet a další postupy pro pokročilá hodnocení inovací na poli zdravotnických prostředků.

Obrázek odebrán.

Back to Top