Oznámení o konání obhajoby disertačních prací MUDr. Lenky Horákové, Ing. Petra Braťky, Ing. Michaely Rabochové, studentů doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika

Datum události

Oznámení o konání obhajoby disertačních prací studentů doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika

V souladu s čl. 30 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT se budou dne 19. června 2024 od 12:45 hodin, na FBMI, Nám. Sítná 3105, Kladno, č. m. 636 (6. podlaží) konat obhajoby disertačních prací studentů doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika.

19. 6. 2024, 12:45, studentka MUDr. Lenka Horáková, téma disertační práce: Specifics of the use of medical equipment during field breathing experiments

19. 6. 2024, 13:30, student Ing. Petr Braťka, téma disertační práce: Zařízení pro přípravu personalizovaných krytů ran a ověření bezpečnosti a účinnost

19. 6. 2024, 15:30, studentka Ing. Michaela Rabochová, téma disertační práce: Studium interakcí kovových nanočástic a mikrobiologických objektů prostřednictvím pokročilých mikroskopických metod

Back to Top