Oznámení o konání obhajoby disertační práce Ing. Martina Fůse, studenta doktorského studijního programu Biomedicínské inženýrství

Datum události

Oznámení o konání obhajoby disertační práce Ing. Martina Fůse

V souladu s čl. 30 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT se bude dne 19. června 2024 od 16:30 hodin,na FBMI, Nám. Sítná 3105, Kladno, č. m. 636 (6. podlaží) konat obhajoba disertační práce studenta doktorského studijního programu Biomedicínské inženýrství Ing. Martina Fůse.
Téma: Faktory ovlivňující intraokulární korekci astigmatismu

Back to Top