FBMI VYHLAŠUJE MIMOŘÁDNÝ TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Datum události

FBMI VYHLAŠUJE MIMOŘÁDNÝ TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do následujících studijních programů:
-    tříleté BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY:

  • Biomedicínská technika v prezenční formě studia,
  • Optika a optometrie v prezenční formě studia,
  • Informatika a kybernetika ve zdravotnictví v prezenční formě studia,
  • Bezpečnost a ochrana obyvatelstva v prezenční a kombinované formě studia,

 
-    dvouleté NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY:

  • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví v prezenční a kombinované formě studia,
  • Biomedicínské inženýrství v prezenční formě studia,
  • Biomedicínská a klinická informatika v prezenční formě studia,

        specializace Softwarové technologie,
        specializace Nanotechnologie.

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: 9. 8. 2024.

Více informací viz přiložené dokumenty:

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení pro navazující magisterské studijní programy

Back to Top