Granty a projekty

Důležité odkazy
Název Odkaz Popis
EZOP https://ezop.cvut.cz Evidence vědeckovýzkumných projektů na ČVUT, je podkladem pro komunikaci a konzultace s řešiteli v období, kdy se chystají podat projektový návrh i dále v průběhu projektu. Přes aplikaci EZOP jsou nyní i veškeré aktivity ohledně ochrany duševního vlastnictví.
ANLUPA https://www.anlupa.cz Umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.
Evropské strukturální a investiční fondy v ČR
  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020
  http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html Operační program Praha – Adaptabilita
  http://www.oppik.cz/ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Horizon 2020
  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html Participant Portal
  https://www.h2020.cz/cs Český informační portál
HORIZONT EVROPA
  https://horizontevropa.cz/cs

Cílem národního informačního portálu pro program Horizont Evropa (HE), který spravuje Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) Technologického centra AV ČR je přinášet stěžejní informace o programu HE a jeho částech (pilířích, klastrech, prioritách atd.), o pracovních programech, výzvách, jakož i o podmínkách účasti a dalších specifických aspektech programu HE. Nedílnou součástí webového portálu jsou sekce věnované právním a finančním aspektům programu HE, hodnocení a monitoringu programu HE a předchozích RP a sekce popisující životní fáze výzkumného projektu a průřezová témata jako jsou etika, gender a otevřený přístup.

  https://horizontevropa.cz/cs/vyzvy?callsCategory=0&callsSort=0
Aktuálně běžící granty a projekty

Archiv projektů
Back to Top