Rozvrhy

Tato webová stránka slouží pouze k zobrazení rozvrhu. Pro samotnou tvorbu rozvrhu použijte informační systém KOS.

Změny - Přesuny:

Kdy Akce Odkud Kam Co

16. dubna 2024

10:00-12:00

externí akce  KL:C-4 KL:B-220

F7PBBCHM - Chemie

(dr. Hošková)

16. dubna 2024

12:00-14:00

externí akce  KL:C-4 KL:B-220

F7PBBBLS - Biologické signály

(Ing. Piorecká, doc. Piorecký)

16. dubna 2024

12:00-14:00

externí akce  KL:C-4 KL:B-220

F7PBKBS-I - Biologické signály

(Ing. Piorecká, doc. Piorecký)

16. dubna 2024

14:00-16:00

externí akce  KL:C-4 KL:B-220

17PBOMI - Mikrobiologie a imunologie

(dr. Vymětalová)

16. dubna 2024

14:00-16:00

externí akce  KL:C-4 KL:B-220

F7PBOMI - Mikrobiologie a imunologie

(dr. Vymětalová)

17. dubna 2024

10:00-12:00

externí akce  KL:C-1 KL:B-230

F7PMBNPM - Nanotechnologie pro medicínu

(prof. Nesládek, Ing. Souček)

17. dubna 2024

16:00-18:00

externí akce  KL:C-1 KL:C-4

F7PBZISVZ - Informační systémy ve zdravotnictví

(dr. Brechlerová, Ing. Jirsa)

17. dubna 2024

16:00-18:00

externí akce  KL:C-1 KL:C-4

F7PBRISZ - Informační systémy ve zdravotnictví

(dr. Brechlerová, Ing. Jirsa)

17. dubna 2024

16:00-18:00

externí akce  KL:C-4 KL:B-220

F7PBOOK2 - Oftalmologie - patologie, klinika II.

(doc. Pitrová)

23. dubna 2024

10:00-12:00

externí akce  KL:C-4 KL:B-220

F7PBBCHM - Chemie

(dr. Hošková)

23. dubna 2024

12:00-14:00

externí akce  KL:C-4 KL:B-220

F7PBBBLS - Biologické signály

(Ing. Piorecká, doc. Piorecký)

23. dubna 2024

12:00-14:00

externí akce  KL:C-4 KL:B-220

F7PBKBS-I - Biologické signály

(Ing. Piorecká, doc. Piorecký)

23. dubna 2024

14:00-16:00

externí akce  KL:C-4 KL:B-220

17PBOMI - Mikrobiologie a imunologie

(dr. Vymětalová)

23. dubna 2024

14:00-16:00

externí akce  KL:C-4 KL:B-220

F7PBOMI - Mikrobiologie a imunologie

(dr. Vymětalová)

25. dubna 2024

8:00-10:00

konference KL:C-4 KL:B-220

F7PBBSM- Senzory v medicíně

(prof. Husák)

Poznámky k rozvrhu:

Podrobnosti k jednotlivým předmětům naleznete zde.

Týdny se počítají podle týdnů výuky (pořadové číslo týdnu v semestru), tj.

Zimní semestr – ZS 2023/2024

  1. pořadový týden semestru (lichý - LT) je od 25. 09. 2023.
  2. pořadový týden semestru (sudý - ST) je od 02. 10. 2023.

Letní semestr - LS 2023/2024

  1. pořadový týden semestru (lichý - LT) je od 19. 02. 2024.
  2. pořadový týden semestru (sudý - ST) je od 26. 02. 2024.

Podrobný rozpis jednotlivých týdnů je uveden u časového plánu ak. roku ČVUT FBMI.

Úpravy rozvrhu:

  • V případě potřeby změny v rozvrhu je nutné se obrátit na katederní rozvrháře (kontakty na rozvrháře pro příslušný studijní program jsou k dispozici v podzáložce „Dotazy“). Případně je možné navrhnout řešení.
  • Každou změnu v rozvrhu je nutné hlásit katedernímu rozvrháři (včetně obsazení osobami)!
  • Případné problémy s rozvrhem na daném oboru řeší katederní rozvrháři.

Změny ve výuce, změny místností:

Tyto změny oficiálně zajišťuje a oznamuje na úrovni fakulty pouze fakultní rozvrhář a to doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D.

Back to Top